Centerledelser

Region Hovedstadens Psykiatris kerneydelser leveres af de psykiatriske centre, som ledes af en centerledelse. Hvert center er organiseret i afdelinger og/eller afsnit.

​​​​​​

  • ​Cent​​erchefen​ har det endelige ledelsesansvar på centret. Centerchefen refererer til direktionen og er medlem af centerchefkredsen. Centerchefen indgår i tværgående udviklingsopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri. På centre, hvor centerledelsen består af én centerchef og enten én klinik- eller udviklingschef, varetager centerchefen også ansvarsområderne for henholdsvis klinik- eller udviklingschef. Find yderligere information på de enkelte centres hjemmesider.
     
  • Klinikchefen har ansvar for den lægefaglige behandling. Klinikchefen har ansvar for det samlede faglige behandlingsmiljø og patientforløb i samarbejde med udviklingschefen. Klinikchefen komplementerer udviklingschefens arbejde med kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Klinikchefen referer til centerchefen. 
     
  • Udviklingschefen har ansvar for sygeplejeområdet. Udviklingschefen har ansvar for det samlede faglige behandlingsmiljø og patientforløb i samarbejde med klinikchefen. Udviklingschefen har et særligt ansvar for kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Arbejdet foregår i samarbejde med klinikchefen. Udviklingschefen referer til centerchefen.

På de største centre er centerledelsen udvidet med afdelingsledelser og består således af en centerchef samt en klinikchef og en udviklingschef for hver afdeling på centret.

På de mindre centre består centerledelsen alene af en centerchef og en klinikchef eller en udviklingschef. De todelte centerledelser findes på:

Afdelingsledelse
Under det øverste ledelsesniveau ligger de enkelte afsnit, som hver har en delt ​ledelse bestående af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. 


Redaktør