​​​​​​​​​

Direktion

Psykiatriens direktion varetager den overordnede ledelse af Region Hovedstadens Psykiatri og har ansvaret for at udstikke de overordnede retningslinjer for psykiatriens samlede drift og udvikling.