Samarbejdsorganisation

​I arbejdet med at udvikle den psykiatriske behandling, samarbejder ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri med en række interne og eksterne parter.​​


And​​re ​offentlige sekto​rer

Blandt de offentlige sektorer, som Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder med, er de somatiske hospitaler, kommunerne, praksissektor, politi og kriminalforsorg. Samarbejdet med disse sektorer ha​ndler i høj grad om at skabe en sikker og glidende overgang mellem den psykiatriske behandling og de øvrige tilbud til mennesker med psykisk sygdom.

Bruger- og pårørendeorganisationer

Også samarbejdet med bruger- og pårørendeforeningerne vægtes højt, og paraplyorganisationen Psykiatriforeningernes Fællesråd er i løbende dialog med Region Hovedstadens Psykiatri om udviklingen af indsatsen over for mennesker med psykisk sygdom.

Faglig udvikling

Internt sker den løbende udvikling af behandlingstilbuddene i Region Hovedstadens Psykiatri primært i en række faglige råd og udvalg, der er nedsat til formålet. Det gælder blandt andet de sundhedsfaglige råd, forskningsrådet og kvalitetsorganisationen.

Uddannelsesinstitutioner

Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder også tæt med en række uddannelsesinstitutioner om forskning i psykisk sygdom og uddannelse af sundhedsfagligt personale. Vi tilbyder praktikspladser, og vil fremover indgå i medicinuddannelsens turnusordning.  

MED-organisationen i Region Hovedstadens Psykiatri

MED-udvalgene i Region Hovedstadens Psykiatri sikrer medarbejdernes indflydelse på større beslutninger i organisationen.​​​​


Redaktør