Forum for forskning og innovation

​Forum for forskning og innovation er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

​​​

Forum for forskning og innovation skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede rammer og initiativer og implementerbare beslutninger inden for forsknings- og innovationsområdet.

Forum for forskning og innovation har ansvar for at definere udviklingen inden for forskningsområdet i Region Hovedstadens Psykiatri. Forummet skal sikre koordination og udvikle hensigtsmæssige rammer for den overordnede styring af hospitalets forskningsaktiviteter- og projekter. Samtidig skal forummet fremme identifikation, udvikling og udbredelse af innovative ideer på tværs af hospitalet. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Forum for forskning og innovation har ansvaret for, at:

  • udarbejde og følge op på hospitalets forskningsstrategi, understøtte udviklingen af kliniske forskningsenheder, herunder fremme god administration og ledelse af forskningsprojekter
  • prioritere og beslutte igangsættelse af nye forskningsprojekter, herunder sikre, at der eksisterer veldefinerede kriterier og processer for ansøgning og tildeling af forskningsmidler
  • behandle sager og udviklingsforslag fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningsenheder, herunder sikre fælles retning og vilkår for enhederne på tværs af hospitalet
  • følge op på regionens innovationspolitik, og herunder fremme udviklingen af en innovationskultur i Region Hovedstadens Psykiatri.

 Dagsordner og referater 2020

 Dagsordner og referater 2018


 Dagsordner og referater 2017

​​

 Dagsordner og referater 2015

​​

Redaktør