Forum for ledelse og uddannelse

​Forum for ledelse og uddannelse er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for ledelse og uddannelse skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for ledelse og uddannelse.

Forum for ledelse og uddannelse har til opgave at understøtte ledernes og medarbejdernes evner til at udmønte de strategiske indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri, herunder lederne​s kompetencer til at lede drift og forbedringer samt evnen til at arbejde med målstyring og kvalitet. Forum for ledelse og uddannelse skal løbende danne sig et overblik over, hvilke kompetencer, der er behov for blandt ledere og medarbejdere inden for følgende områder:

  • Rekruttering, fastholdelse og opgavefordeling

  • Lederudvikling

  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Uddannelsesopgaven (præ- og postgraduat)
  • Arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og håndtering af vold og trusler, trivsel, sygefravær samt social kapital.

Forum for ledelse og uddannelse har ansvar for at koordinere, beslutte og understøtte udviklingen på ovennævnte områder, herunder ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål vedr. disse områder. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. ​

 Dagsorden og referater 2018 Dagsorden og referater 2017


 Dagsorden og referater 2015

​​

Redaktør