Forum for patientbehandling

​Forum for patientbehandling er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for patientbehandling skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for patientbehandling i Region Hovedstaden Psykiatri. Det gælder dog ikke vejledninger vedr. farmakologisk behandling, som varetages i Forum for rationel farmakoterapi. 


Forum for patientbehandling har ansvar for indholdet i patientbehandlingen, herunder at:

  • Udvikle og standardisere indholdet i psykiatriens behandlingstilbud

  • Sikre de rette behandlingsstrategier
  • Udvikle den samlede str​ategi indenfor kvalitet og løbende forbedring af denne, herunder afklaring af tværgående faglige problemstillinger
  • Udvikle kliniske outcomemål
  • Sikre udviklin​g af tiltag til at forbedre psykiatriske patienters somatiske helbred
  • Sikre at kliniske kvalitetsdata skal indgå i det kliniske forbedringsarbejde som et vigtigt værktøj til kvalitetssikring

Forum for patientbehandling har ansvar for at koordinere, rådgive og beslutte indenfor emner, der vedrører indholdet i patientbehandlingen, herunder understøtte indfrielsen af driftsmål på området. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Arbejdsopgaverne for Forum for patientbehandling vil i nogle tilfælde være overlappende med fx Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange. Der er derfor behov for tæt koordination i arbejdstilrettelæggelsen mellem især disse to fora. Dette gælder især for opgaver i relation til pakkeforløb, akkreditering og specialeplanlægning.


 Dagsordner og referater 2020 Dagsordner og referater 2017​​

 

 Dagsordner og referater 2015

​​

 

Redaktør