Forum for rationel farmakoterapi

​Forum for rationel farmakoterapi er pr. 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for rationel farmakoterapi skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri, ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for lægemiddelområdet.

Forum for rationel farmakoterapi ansvaret for at:

  • Rådgive psykiatridirektion og centre på lægemiddelområdet med henblik på at sikre en ensartet og patientsikker anvendelse af lægemidler med afvejning af behandlingseffekter i forhold til økonomi.
  • Understøtte direktion og hospitalsledelse i regionale og nationale dagsordner vedrørende farmakoterapeutiske spørgsmål
  • Udmønte regionens overordnede beslutninger på lægemiddel området,
  • Initiere udarbejdelse af psykiatriens behandlingsvejledninger samt algoritmer for lægemiddelvalg i relation til disse.
  • Udarbejde handleplaner og tiltag med udgangspunkt i kvalitetsdata vedrørende håndtering og anvendelse af lægemidler.
  • Bidrage til initiativer der sikrer hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer herunder hensigtsmæssig opgaveglidning
  • Sikre at datastyringen af lægemiddelområdet sker ud fra farmakologiske faglige overvejelser.
  • Sikre det ledelsesmæssige fokus i forhold til vidensdeling mellem centrene hvad angår de farmakologiske tiltag hvert center arbejder ud fra.

Forum for rationel farmakoterapi har desuden til formål at styrke, kvalificere og understøtte implementeringen af fælles udviklingsopgaver inden for lægemiddelområdet. ​
 Dagsordner og referater 2018


 Dagsordner og referater 2017
​​

 Dagsordner og referater 2015

​​

Redaktør