Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang

​Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. 

​​

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for recovery, brugerdeltagelse, patientsikkerhed og reduktion af brugen af tvang.

Forummet har ansvar for:

  • Hospitalets strategi for brugerdeltagelse, herunder recoveryorientering.

  • Projekt Sikker Psykiatri, herunder udviklingen indenfor patientsikkerhed og infektionshygiejne. Desuden opsamling mv. i forhold til fælles læring på tværs af hospitalet, fx kerneårsagsanalyser
  • Nedbringelse af bæltefikseringer, herunder handleplan for nedbringelse af tvang samt partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang
  • Sektorsamarbejdet.

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang har ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål inden for disse områder. Alle forummets beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. 


 Dagsordner og referater 2020 Dagsordner og referater 2019
​​

​​

​​​


Redaktør