Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang

​Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. 

​​

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for recovery, brugerdeltagelse, patientsikkerhed og reduktion af brugen af tvang.

Forummet har ansvar for:

  • Hospitalets strategi for brugerdeltagelse, herunder recoveryorientering.

  • Projekt Sikker Psykiatri, herunder udviklingen indenfor patientsikkerhed og infektionshygiejne. Desuden opsamling mv. i forhold til fælles læring på tværs af hospitalet, fx kerneårsagsanalyser
  • Nedbringelse af bæltefikseringer, herunder handleplan for nedbringelse af tvang samt partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang
  • Sektorsamarbejdet.

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang har ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål inden for disse områder. Alle forummets beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. 


​​

​​

​​​


Redaktør