Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange

​Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange er p​r 1. februar 2015 nedsat af direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger i relation til organisering og driftsledelse, herunder styring, arbejdsgange og information inden for udredning, behandling og rehabilitering.

Forummet har ansvar for at sikre rammer og organisation for patientbehandlingen, herunder:

  • Sikre efterlevelse af standarder

  • Fastlægge og tilpasse udrednings- og behandlingskapacitet
  • Skabe rammer for – og følge op på - implementering af ny sundheds-it, herunder Sundhedsplatformen
  • Udvikle og kvalitetssikre registrering, ledelsesinformation og logistik
  • I samarbejde med Forum for patientbehandling igangsætte udvikling af behandlingsprogrammer (herunder pakkeforløb, patientforløbsbeskrivelser, tilbud til indlagte patienter og organisering af tilbud til akutte patienter)
  • Arbejde med at muliggøre monitoring af patientvurderet effekt
  • Forberede og følge op på specialeplanlægning og HOPP2020


Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange har ansvar for at udvikle og sikre gode rammer for indfrielsen af driftsmål inden for disse områder. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Arbejdsopgaverne for Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange vil i nogle tilfælde være overlappende med fx Forum for patientbehandling. Der er derfor behov for tæt koordination i arbejdstilrettelæggelsen mellem især disse to fora. Dette gælder bl.a. for opgaver i relation til pakkeforløb, akkreditering og specialeplanlægning.
 Dagsordner og referater 2017​​


​​​

Redaktør