Hospitalsledelsen

​Psykiatrien har etableret en stærk ledelsesorganisation, hvor hospitalsledelsen mødes fast hver uge. Hospitalsledelsen består af direktionen og centercheferne.

​I mødekredsen drøftes aktuelle sager for i fællesskab sikre en fortsat udvikling af de psykiatriske tilbud.​

Redaktør