Mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri

​Her kan du finde mødereferater fra de centrale mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri.Oversigt over medlemmer i de tværgående mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri pr. december 2019

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang
Vicedirektør Anne Hertz (formand)
Centerchef Mette Berthelsen Fredsgaard, PC Glostrup (næstformand)
Specialkonsulent Anette Ernst Seehusen, Kristineberg 3 (sekretær)
Udviklingschef Nanette Forner, PC Amager
Klinikchef Jakob Krarup, PC Skt. Hans
Centerchef Jette Melander, PC Bornholm
Udviklingschef Claus Hansen, PC Glostrup
Udviklingschef Kristina Schwartz, PC København
Udviklingschef Gitte Busch Pedersen, PC Nordsjælland
Klinikchef Louise Behrend, PC Ballerup
Sekretariatschef Mads Ellegaard Christensen, Kristineberg 3
Udviklingschef Tina Nørgaard Jacobsen, BUC
Teamleder Tove Vedige Brøchner, Kristineberg 3
Professor Merete Nordentoft, PC København
Leder af Kompetencecentret Lone Petersen, PC Ballerup
Ledende Socialrådgiver Bettina Charlotte Skovmand (BUC)
Oversygeplejerske, ph.d. Jesper Bak, PC Skt. Hans
Recoverymentor Jan Tonny Hansen, PC København
Læge Katja Clemmesen, PC Amager
Ambulatorieleder Morten Kistrup, PC Stolpegaard
Brugerrepræsentant Agnete Klint Holbak
Brugerrepræsentant Anne Vestervang Fuglsang
Suppleant for brugerrepræsentanten Knud Fischer-Møller
Forum for patientbehandling
Vicedirektør Ida Hageman(formand)
Centerchef Per Sørensen, PC Stolpegaard (næstformand)
Forskningskonsulent Anna Weiland Zachariassen, Kristineberg 3 (sekretær)
Overlæge Birgitte Borgbjerg Moltke, CVD
Udviklingschef Niels Aagaard, PC Skt. Hans
Klinikchef Nicolai Stig Renstrøm, PC Glostrup
Sygeplejerske Camilla Kamma Rubin, PC Amager
Professor Annamaria Giraldi, PC København
Psykolog Stine Bjerrum Møller, PC Nordsjælland
Afdelingslæge Trine Stissing, Dagafsnit for Spiseforstyrrelser, PCB
Klinikchef Jeanett Østerby Bauer, PC København
Afdelingslæge Anna Amalie Elgaard Thorup, BUC
Professor Poul Videbæk, PC Glostrup
Klinikchef Nina Staal, BUC
Afdelingssygeplejerske Karen Julander, PC Glostrup
Læge Susanne Fejerskov, PC Amager
Brugerrepræsentant Hanne Nielsen
Brugerrepræsentant Yael Schade
Suppleant for brugerrepræsentanten Kim Kjeldgaard
Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange
Direktør Martin Lund (formand)
Centerchef Line Duelund, PC Amager (næstformand)
Konsulent Anica Hand, Kristineberg 3 (sekretær)
Udviklingschef Louise Bangsgaard, PC Ballerup
Klinikchef Thomas Schütze, PC Skt. Hans
Udviklingschef Henrik Ingemann Andersen, BUC
Klinikchef Darius Mardoses, PC Glostrup
Stabschef Sven Knudsen, Kristineberg 3
Leanchef Jens Normand, Kristineberg 3
Chef for målstyring og patientlogistik Jacob Bille Krogh, Kristineberg 3
Administrationschef Camilla Sørensen, PC Stolpegård
Udviklingschef Charlotte Pelch, PC København
Overlæge Mette Rindom, PC Nordsjælland
Visitationschef Allan Lohmann-Olsen, KUA, CVD
Afdelingssygeplejerske Ditte Thomsen, PC Glostrup
Teamleder, sygeplejerske Lea Klarup, PC Amager
Teamkoordinator Karin Arnberg, Pc Nordsjælland
Overlæge Eline Levin, BUC
Vicedirektør Ida Hageman (ad hoc medlem)
Brugerrepræsentant Kim Bach
Brugerrepræsentant Ellen Merete Juul
Suppleant for brugerrepræsentanten Lise Lindberg Hansen
Forum for ledelse og uddannelse
Vicedirektør Anne Hertz (formand)
Centerchef Rene Priess, PC Ballerup (næstformand)
Udviklingskonsulent Thomas Arnbjerg/Helle Sørensen, Kristineberg 3 (sekretær)
Centerchef Bo Andersen, PC Sct. Hans
Udviklingschef Kirsten Tofterup, PC Glostrup
Udviklingschef Elisabeth Bille Brahe, BUC
Udviklingschef Marianna Hansen, PC Ballerup
Klinikchef René Sjælland, PC Amager
HR chef Ulla Rasmussen, Kristineberg 3
Leanchef Jens Normand, Kristineberg 3
Fællestillidsrepræsentant FOA Britt Christensen
Socialpædagog Michel Kikkenborg, BUC
Afdelingssygeplejerske Boline Baadsgaard, PC Amager
Udviklingschef Pia Linda Døssing, Pc København
Ledende terapeut Vibeke Tauber, PC Glostrup
Overlæge Trine Hansen, PC Ballerup
Ledende lægesekretær Jeanette Dahl Hansen, Pc Stolpegaard
Social- og sundhedsassistent Susie Lentz, Pc Glostrup
Brugerrepræsentant Ulla Køhler
Brugerrepræsentant Trine Aukdal
Suppleant for brugerrepræsentanten Sofie Holm-Jensen
Forum for forskning og innovation
Direktør Martin Lund (formand)
Centerchef Kresten Dørup, BUC (næstformand)
Forskningskonsulent Marianne Meinertz, Kristineberg 3 (sekretær)
Klinikchef Lone Baandrup, PC Glostrup
Udviklingschef Jacob Vagner Madsen, PC Nordsjælland
Klinikchef Raben Rosenberg, PC Amager
Centerchef Line Duelund, PC København
Lægesekretær Lone Lindberg, PC Nordsjælland
Vicedirektør Ida Hageman
Professor Merete Nordentoft, PC København
Professor Lars Kessing, PC København
Professor Birthe Glenthøj, PC Glostrup
Professor Thomas Werge, PC Skt. Hans
Professor Anders Fink-Jensen, PC København
Psykolog Sebastian Simonsen, PC Stolpegaard
Forskningsleder Kate Aamund, PC Nordsjælland
Forskningsleder Jessica Lohmann, PC Ballerup
Seniorforsker Britt Reuter Morthorst, PC København
Professor Anne Katrine Pagsberg, BUC
Forsknings/postdoc Michael Eriksen Benros, Pc København
Brugerrepræsentant Rose Marie Leth Schmidt
Brugerrepræsentant Erik Frandsen
Suppleant for brugerrepræsentanten Knud Fischer-Møller
Forum for rationel farmakoterapi
Vicedirektør Ida Hageman (formand)
Centerchef Dorthe Vilstrup Thomsen, PCA (næstformand)
Farmaceut Katrine Overballe, Kristineberg 3 (sekretær)
Klinikchef Jeanett Østerby Bauer, PC København
Klinikchef Jakob Krarup, PC Skt. Hans
Klinikchef Raben Rosenberg, PC Amager
Klinikchef Ellen Kappelgaard, PC Bornholm
Klinikchef Louise Behrend, PC Ballerup
Klinikchef Jan Birnbaum Kristensen, BUC
Klinikchef Nicolai Renstrøm, PC Glostrup
Klinikchef NN, PC Nordsjælland
Udviklingschef Charlotte Pelch, PC København
Professor Anders Fink-Jensen, PC København
Professor Birthe Glenthøj, PC Glostrup
Professor Jimmi Nielsen, PC Glostrup
Yngre læge Christina Halgren, PC Glostrup
Reservelæge Tonny Studsgaard Petersen, Klinisk Farmakologisk Enhed
Områdechef Line Thygesen, Region Hovedstadens Apotek
Overlæge Anne Katrine Pagsberg, BUC
Klinisk farmaceut Maria Bugge Vestergaard (BUC)
Farmaceut Dagmar Abelone Dalin (Koncern praksis)
Klinikchef Lone Baandrup, PC København
Overlæge Mette Øllgaard Pedersen (PC Stolpegård)
Brugerrepræsentant Charlotte Wilhelmsen
Brugerrepræsentant Helena Mora-Jensen
Suppleant for brugerrepræsentanten Cecilie Høgh Egmose