Økonomi- og organisationsafdelingen

Økonomi- og organisationsafdelingen varetager Psykiatriens samlede økonomistyring.

På overordnet niveau udarbejder afdelingen virksomhedens bidrag til  koncernens budgetlægning og regnskabsafslutning.
Herudover varetager afdelingen den tværgående budgetopfølgning i Region Hovedstadens​ Psykiatri, og parallelt med dette følger afdelingen op på aktivitetsdata og ventetider. 

Analyser
Det er væsentligt for Økonomi og Planlægning at varetage økonomistyringsopgaven på et solidt grundlag. Derfor gennemfører afdelingen løbende analyser af blandt andet kapacitet, aktivitet og arbejdsgange
På baggrund af analyserne gennemfører afdelingen også planlægningsopgaver i samarbejde med de psykiatriske centre og sociale tilbud i forbindelse med omlægning af aktiviteten. Herunder bidrager afdelingen til kvalificering og oprationalisering af Psykiatriplanen.

Resultataftaler
Endelig tilrettelægger og koordinerer afdelingen resultataftalerne mellemdirektionen og de psykiatriske centre og tilrettelægger ledelsesinformation, der blandt andet bliver brugt i forbindelse med opfølgning på aftalerne.


Redaktør