HR Afdelingen

HR Afdelingen er en central stabsfunktion, der løser opgaver inden for lønfastsættelse, personalejura, leder- og medarbejderudvikling, personalepolitik og arbejdsmiljø.​

​​​​​​​​​

​Opgaverne er meget varierede, og strækker sig fra egentlige styringsopgaver over rådgivende, koordinerende og kommunikative opgaver til løbende driftsopgaver.

Uddannelse, MED-udvalg og løn
HR-afdelingen består også af en uddannelsesenhed, der tilbyder målrettede uddannelsestilbud til psykiatriens medarbejdere. 

Afdelingen udfører sekretariatsfunktioner i forhold til MED-systemet.

Personalepolitik
Det er vores holdning, at medarbejderne er organisationens vigtigste ressource i bestræbelserne på at tilbyde patienterne og brugerne den bedst mulige behandling. De vigtigste forudsætninger for at udnytte de menneskelige ressourcer bedst muligt er en dygtig personaleledelse, samt gode muligheder for kompetenceudvikling.

Psykiatrien vil formulere målrettede og handlingsorienterede politikker for de vigtigste personalepolitiske emner, fx. kompetenceudvikling/uddannelse, rekruttering/fastholdelse, samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.​

Redaktør