Projekt- og Driftsafdelingen

Projekt- og driftsafdelingen planlægger og gennemfører anlægsopgaver og større vedligeholdelsesopgaver i samarbejde med centre og tilbud. ​​

​​​​​​​​​

​​Afdelingen er ansvarlig for anlægsbudgettet samt for regnskab i forbindelse med, at Region Hovedstadens Psykiatri modtager statslige midler. 

Samarbejdsaftaler
Desuden varetager Projekt og Drift den centrale styring og koordination af en lang række drifts- og serviceydelser som for eksempel rengøring og kost, der hovedsageligt bliver leveret fra værtshospitalerne. 

En meget væsentlig opgave for afdelingen er derfor at indgå og vedligeholde samarbejdsaftaler med værtshospitalerne om disse drifts- og serviceydelser. 

Vejledning og assistance
Det er centrene og tilbuddene selv der har ansvaret for det daglige samarbejde med fællesfunktionerne på de enkelte hospitaler. Drift og service har i denne forbindelse en vigtig opgave i at vejlede og assistere centre og tilbud.

Redaktør