Sekretariatsafdelingen

Sekretariatsafdelingens opgaver er todelte. Dels fungerer afdelingen som sekretariat for direktion, chefgruppe og for psykiatriens ledergrupper. Dels varetager afdelingen opgaver, som retter sig mod Psykiatriens forskelligartede omgivelser.

​​​​​​

Direktionssekretariatet

Afdelingen sekretariatsbetjener og koordinerer samarbejdet mellem direktionen, chefgruppen og centerchefkredsen i voksenpsykiatrien, centerchefkredsen i børne- og ungdomspsykiatrien  og forstanderkredsen.

Kommunesamarbejde
Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen koordinerer samarbejdet med kommunerne herunder Psykiatriens opgaver ifm. de lovpligtige sundhedsaftaler og rammeaftalen på det sociale område.

Patientjura, klagesager og juridisk bistand
Afdelingen har ansvaret for behandlingen af klagesager i administrationen og rådgiver de psykiatriske centre om juridiske spørgsmål.

Kommunikation og pressekontakt
Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen har ansvaret for den samlede kommunikationsindsats i Region Hovedstadens Psykiatri. Afdelingen varetager og koordinerer pressekontakten og rådgiver centre og tilbud i pressesager. 

Derudover har afdelingen ansvaret for at udvikle Psykiatriens hjemmeside og intranet og for nyhedsformidling, interne kampagner og informationsmateriale til brug i organisationen.

Bruger- og pårørendesamarbejde
Afdelingen har ansvaret for at koordinere Psykiatriens samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationerne og sekretariatsbetjener Psykiatriens dialogfora.

Tværgående administrative opgaver
Afdelingen varetager en række tværgående administrative opgaver i Administrationen. 

Redaktør