​​​​​​​​​​

Om Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri blev dannet den 1. januar 2007, da den psykiatriske behandling blev samlet som ét hospital i Region Hovedstaden. 


Opbygningen af én sammenhængende psykiatri i regionen giver mulighed for:

  • Overordnede prioriteringer på tværs af Psykiatrien blandt andet for at sikre ensartet behandling ved samme behov - uanset hvor i regionen man bor.
  • Samling af den faglige kompetence
  • Effektiv ressourceanvendelse

Behandling

Region Hovedstadens Psykiatris godt 5.000 medarbejdere varetager hvert år behandlingen af cirka 5​0.000 mennesker med psykisk sygdom. Det svarer til cirka 40 procent af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. Behandlingen foregår på de psykiatriske centre, enten i de psykiatriske ambulatorier, hvis det er uden indlæggelse, eller i døgnafsnittene ved indlæggelse. 

Organisering

Region Hovedstadens Psykiatri er geografisk fordelt over hele regionen og består af 8 psykiatriske centre, ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, samt en fælles stabsfunktion. 

Geografisk spredning

Den geografiske spredning medfører et behov for en stærk ledelsesorganisation. Derfor er Region Hovedstadens Psykiatri organiseret med en central stabsfunktion, der sikrer den tværgående koordination og udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, samt stærke decentrale enheder med egen ledelse, der har ansvaret for den daglige drift og patientbehandling.

Ydelser

Region Hovedstadens Psykiatri leverer regionens ydelser på psykiatriområdet. Kerneopgaven er behandling og pleje af mennesker med psykisk sygdom inden for de to lægefaglige specialer voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.​


Organisationsdiagram for Region Hovedstadens Psykiatri


 Stabsfunktioner