​​​​​​​​​​

Take-Away menu - korte aktiviteter til dit afsnit

​Take-Away Menuen er et nyt koncept, der løfter kompencer af vigtige kliniske færdigheder - hurtigt og effektivt i en travl hverdag ​

På Take-Away menuen kan du finde forskellige aktiviteter, som kan gennemføres på kort tid lokalt på dit afsnit. Aktiviteterne giver dig mulighed for:

  1. At træne vigtige kliniske færdigheder, der understøtter bedre patientoplevelser

  2. At få en større oplevelse af mestring i hverdagen 

Aktiviteterne bestilles efter en kort drøftelse med CAPS om ønsker og behov, efterfulgt af en skriftlig bestilling via caps.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

De fleste af aktiviteterne er gratis, og kan bestilles med kort varsel.

Man kan ringe til os på tlf.: 2027 7957, eller skrive en mail til caps.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk og bede om at blive kontaktet af CAPS.

​Nye ideer til korte simulationsbaserede aktiviteter, der kan trænes lokalt, er altid velkomne via caps.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

 

​ Take-Away menu:

  1. "Alt er håbløst" – Undgå at blive lammet af patienters udsagn er håbløst - Undgå at blive lammet af patientens udsagn"
      Et brætspil der træner dig i at håndtere patientens håbløshed


     2. "Den gode ramme for forældresamtaler - At lave dagsorden med forældrene​"
​             Et brætspil, der træner dig i at lave en dagsorden, som I alle er tilfredse med


​     3. "At fiske efter ressourcer hos patienten"
             Et brætspil, der lærer jer at fiske efter ressourcer hos patienten


     4. Få styr på at bruge sokratisk dialog, også med dårlige patienter"
            Et rollespil, hvor du træner sokratisk dialog med makkere fra eget afsnit


     5. "At deeskalere en vred patient"
           Et rollespil, hvor du træner deeskalering med dine kolleger


     6 "Bliv mere fortrolig med din skærpende underretningspligt​"
             Få træning i at lave endnu bedre underretninger, og få aflivet de udbredte misforståelser om                            underretningspligten

     7.   ""Skal selvskade afbrydes?"
            Faciliteres af CAPS   ​

      8. "Engager den afvisende patient i egen behandling" - En smagsprøve på simulation​Den svære sygefraværssamtale for ledere
            Få konkrete værktøjer og træning i at engagere den afvisen​de patient ​

       9. "Et fælles sprog om konflikter" En smagsprøve på simulation​Den svære sygefraværssamtale for ledere
            Få konkrete værktøjer og træning i at engagere den afvisen​de patient ​
Redaktør