Den svære forældresamtale i BUP

Målgruppe: Erfarne læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger fra ambulatorier i børne- og ungepsykiatrien

​Når du arbejder i børne- og ungepsykiatrien, vil du bruge en stor del af din tid med forældre. Du vil formodentlig også opleve, at du nogle gange er usikker i dette arbejde og har samtaler, der er svære. Usikkerheden kan handle om hvordan, du skal håndtere forældre, der for eksempel er kritiske eller uenige med hinanden. Usikkerheden kan også handle om dig selv, for eksempel om du nu gør det godt nok.

Kursets formål er at hjælpe dig med at få en større sikkerhed i at gennemføre svære samtaler med forældre. Vi vil arbejde med at forstå hvad der ligger til grund for at samtalen bliver svær og hvordan man kan overvinder det. Du vil få konkrete redskaber til at gennemføre samtalen, så den bliver lettere for dig og givende for forældrene. Du vil lære at navigere i det der kan opleves som et minefelt af konflikt eller frustration ved at bruge pårørendeperspektivet til at styre den svære samtale og skabe fælles fokus på barnets situation.

Det får du ud af kurset:

  • Du får metoder til at håndtere samtaler med forældre, som er indbyrdes uenige, og hvor uenigheden skaber svære vilkår for fælles fodslag om barnets situation og/eller behandling

  • Du får metoder til at håndtere samtaler med forældre, som er kritiske over for dig som fagperson eller psykiatrien som system

  • Du får mulighed for sammen med kolleger at udvikle strategier til at rumme den usikkerhed, der kan opstå, når du som fagperson oplever at komme til kort overfor forældre 

Vi forventer, at du er:

  • Åben overfor at se på dine egne styrker og svagheder i svære forældresamtaler

  • Interesseret i at styrke din sikkerhed i svære samtaler med forældre 

  • Klar til at træne dine færdigheder i en simulationsbaseret setting, hvorskuespillerespiller forældre.

Målgruppe
Erfarne læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger fra ambulatorier i børne- og ungepsykiatrien

Undervisere
Der vil være flere undervisere tilstede på dagen end ved efterfølgende kurser gr. pilotfasen. Undervisere på pilotkurset er:

  • Pauline Astrup, Klinisk Sygeplejespecialist
  • Arendse Marie Bierring, Psykolog
  • Pernille Aase du Plessis de Richelieu, Sygeplejerske
  • Barbara Hoff Esbjørn, psykolog, leder af CAPS.

 

Antal deltagere: max 24Redaktør