Patientkommunikation – en booster

​Målgruppe: Erfarne sygeplejersker, erfarne læger/specialpsykologer samt øvrigt personale med kontaktpersonfunktion på psykiatriske sengeafsnit eller klinisk personale med patientkontakt ansat i akutmodtagelser i psykiatrien.

​Kommunikative færdigheder er helt centrale i alt klinisk arbejde i psykiatrien. Både patienter og personale peger på, at der er behov for kontinuerligt at træne centrale færdigheder indenfor patientkommunikation. Derfor er kurset udviklet til dig, der har erfaring, men som gerne vil blive endnu bedre til at kommunikere med dine patienter.

Kursets vil give dig en øget faglig kompetence i den daglige kommunikation med patienter i psykiatrien. Du vil få nye redskaber og inspiration til, hvordan den daglige patientkommunikation kan gribes an med fokus på at inddrage patientperspektivet. Du vil få indblik i, hvordan kommunikation med fagprofessionelle i psykiatrien opleves fra et patientperspektiv, og hvordan du kan understøtte patientens recoveryproces.

Det får du ud af kurset:

  • Du kan anvende udvalgte kommunikationsmetoder til at afdække de antagelser, der ligger til grund for patientens adfærd, behov og mål og inddrage patienten i fælles beslutningstagen med fokus på ligeværd, nysgerrighed og åbenhed

  • Du kan identificere situationer hvor kommunikationen mellem personale og patienter er udfordret og skaber vanskelige vilkår for god psykiatrisk behandling og pleje

  • Du kan anvende metoder til at starte en faglig refleksion med dine kollegaer i situationer, hvor der er forskellige holdninger i en personalegruppe til den kommunikative tilgang til en patient

Vi forventer, at du er:

  • Åben overfor at se på dine egne styrker og svagheder i din kommunikation med patienter

  • Interesseret i at styrke din evne til at kommunikere med patienter

  • Klar til at træne dine færdigheder i en simulation med skuespillere, der spiller patienter.

 Målgruppe
 Erfarne sygeplejersker, og øvrigt personale med kontaktpersonfunktion på psykiatriske sengeafsnit eller klinisk personale med patientkontakt ansat i akutmodtagelser i psykiatrien.

Undervisere
Der vil være flere undervisere tilstede på dagen end ved efterfølgende kurser gr. pilotfasen. Undervisere på pilotkurset er:

  • Eva Ørsted Sery, specialkonsulent
  • Niels Laurs Pedersen, projektmedarbejder
  • Mads Hansen Boss, Sygeplejerske

Antal deltagere: max 24


 


Redaktør