Selvmordsforebyggelse

​Målgruppe: Læger, sygeplejersker, psykologer, sosu'er og øvrigt personale med kontaktpersonfunktion på psykiatriske sengeafsnit eller klinisk personale med patientkontakt ansat i akutmodtagelser i psykiatrien uanset erfaring.

​Selvmordsrisikovurdering og håndtering af selvmordsrisiko, er en vigtig del af den kliniske hverdag og patienternes sikkerhed. Dialogen med den selvmordstruede er svær, fordi du både skal stille de rigtige spørgsmål og turde høre svarene. Du skal kunne vurdere risici og iværksætte relevante tiltag, så du sikrer patientens sikkerhed.  

Kurset vil give dig viden om, hvordan du kan gennemføre dialogen med den selvmordstruede patient og hvilke risikomarkører, du skal være særligt opmærksom på. Du kommer til at øve dig i at gennemføre selvmordsrisikovurderinger og udarbejde handleplaner til håndtering af selvmordsrisiko i samarbejde med simulerede patienter. Inden kurset er det en forudsætning, at du er certificeret i det tilhørende E-læringsprogram. Træning via simulation vil gøre det lettere for dig at overføre din viden og færdigheder til din kliniske praksis efter kurset. 

Det får du ud af kurset:

  • Du får redskaber til at gennemføre en selvmordsrisikovurdering gennem en simustruktureret dialog, hvor patienten føler sig set og hørt, samtidig med at du er opmærksom på vigtige risikomarkører
  • Du får øvelse i at udarbejde handleplaner sammen med patienten og kolleger til håndtering af selvmordsrisiko
  • Du får mulighed for at udvikle strategier til, at hvordan du sammen med dine kollegaer kan løfte ansvaret for selvmordsforebyggelse i dit afsnit 

Vi forventer, at du er:

  • Certificeret via det tilhørende e-læringsprogram før kursusdeltagelse (tager ca. 3 timer at gennemføre inkl. læsning af vedhæftet materiale)
  • Åben overfor at se på dine egne styrker og svagheder i gennemførsel af selvmordsforebyggelse
  • Interesseret i at styrke din evne til at kunne forebygge selvmord, via vurderinger af risici og udfærdigelse af handlingsplaner 
  • Klar til at træne dine færdigheder i en simulation med skuespillere, der spiller patienter.
Målgruppe: Læger, sygeplejersker, psykologer, sosu'er og øvrigt personale med kontaktpersonfunktion på psykiatriske sengeafsnit eller klinisk personale med patientkontakt ansat i akutmodtagelser i psykiatrien uanset erfaring.

Undervisere: Der vil være flere undervisere tilstede på dagen end ved efterfølgende kurser gr. pilotfasen. Undervisere på pilotkurset er:

  • Kate Aamund, læge, forskningsleder
  • Kim Johansson, afdelingssygeplejerske
  • Nicolai Lindloff Damgaard Mørk, afdelingslæge

Antal deltagere: max 24


Redaktør