​​

De fysiske rammer

CAPS har til huse i nybyggede og særligt indrettede faciliteter på Psykiatrisk Center Ballerup

CAPS bor i egne lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup, som er særligt tilpasset til de krav, som simulationsbaseret træning stiller, for at kunne sikre kursisterne et optimalv læringsudbytte. 

Rammerne bidrager til at skabe et godt læringsmiljø med højt til loftet, hvor der kan prøves idéer af, og hvor der er plads til at træne, fejle og blive klogere i fællesskab. Det betyder, at hver en kvadratmeter er skræddersyet simulationsbaseret træning.

Faciliterne på CAPS omfatter udover undervisningslokaler, fælles opholdsområde/café samt kontorer, grupperum samt omklædnings- og garderobe faciliteter to særligt indrettede simulationslokaler. 

Simulationslokaler som ligner virkeligheden
De to simulationslokaler har en fleksibel indretning med forskellige møbler og baggrundsbilleder, så den konkrete simulation kan foregå i for eksempel:

  • Samtalerum
  • Sengestue
  • Akutmodtagelse
  • Patientens eget hjem
  • Medicinrum
  • Personalekontor
  • Venteområde

CASP har plads til to hold a 24 kursister af gangen. 


Få en fornemmelse af de fysiske rammer i denne video, som handler om simulationsbaseret træning

Redaktør