Forskning og udvikling

Kurser i CAPS trækker på viden fra forskningen. På kurserne underviser vi i metoder, der har vist sig at være effektive, eller som baserer sig på best-practice. CAPS benytter sig også af evidens, når læringsmetoder vælges. Her ved vi, at simulation er en effektiv måde at lære nye kliniske færdigheder på. Vi ved også, at den læring vi får gennem simulationstræning, er lettere at overføre til hverdagens praksis.

CAPS er også med til at skabe evidens. I CAPS vil der blive udført forskning i, hvordan psykiatrisk simulation kan være med til at styrke medarbejderes kliniske færdigheder. Forskningen vil også handle om hvilke metoder, der sikrer, at læring hos medarbejdere når ud til patienterne.  

Hvis du er interesseret i at skrive speciale hos os eller komme i forskningspraktik, er du velkommen til at kontakte leder af CAPS Barbara Hoff Esbjørn E-mail: barbara.esbjoern@regionh.dk.


Redaktør