​​​​​​

Hvad tilbyder CAPS

​​Formålet med Campus for Psykisk Simulation (CAPS) er at gennemføre klinisk relevant simulationsbaseret træning på tværs af hele Region Hovedstadens Psykiatri for at forbedre patientbehandling og pleje, sikre rekruttering og fastholdelse, samt bidrage til forskning og udvikling indenfor klinisk læring og sundhedsinnovation.

Se video om simulationsbasret træning

Kurserne
Alle kurser udvikles som et svar på en problemstilling i klinikken. Det kan være et eksisterende problem, som medarbejderne, ledere eller patienter ønsker hjælp til, eller det kan være et behov for nye færdigheder målrettet fremtidens psykiatri.

I efteråret 2020 startede CAPS kursusaktiviteter med tre simulationsbaserede pilotkurser. Erfaringer herfra er brugt til at tilpasse det endelige kursusudbud

CAPS tilbyder:

  • Åbne kurser for Region Hovedstadens Psykiatris medarbejdere (tilmelding ved behov)

  • Skræddersyede kurser eller træningsdage som udvikles på forespørgsel fra et afsnit/centre til specifikke behov

  • Obligatoriske kurser, hvor hele eller dele af kurset afvikles som simulation 

  • Kurser for eksterne kursister f.eks. fra somatikken, kommuner eller politiet (på sigt)

Simulationstræning er særligt velegnet til at træne hverdagens samarbejde både monofagligt og tværfagligt. Derfor kan CAPS både tilbyde kurser målrettet enkelte faggrupper, og kurser målrettet træning af tværfagligt samarbejde omkring kliniske opgaver.

Ideer til nye kurser i CAPS
Hvert år udvikler CAPS nye åbne simulationskurser, der løser eksisterende udfordringer i klinikken eller understøtter fremtidens psykiatri. Vi har derfor brug for hjælp fra ledere og medarbejdere i klinikken for at finde de rigtige temaer for kurserne. Som leder kan du henvende dig med en ide til et åbent kursus. Du kan læse mere om mulighederne i pjecen 'Simulation i psykiatrien – kurser og tilbud'.

Hvis du overvejer at henvende dig, kan du med fordel udfylde skemaet 'Henvendelse vedr. kursus i CAPS', da det danner grundlag for en drøftelse af kursusideen.

Processen i kursusudvælgelse i CAP
Alle kurser og aktiviteter i CAPS skal komme medarbejdere og patienter til gode. Det kan være ledelsen, medarbejdere eller patienter, der identificerer et behov, der kan afhjælpes med et simulationskursus.

For at udvælge de rigtige temaer til åbne kurser følges nedenstående proces.


Klik for stort billede


Kurserne skal understøtte RHPs strategiske satsninger. De skal udfylde et uddannelsesbehov, der ikke er dækket af eksisterende kurser. Hvis der eksisterer uddannelse på området, skal det være tydeligt hvordan simulation kan supplere denne uddannelse. Derudover skal kursusmodtager acceptere CAPS principper for kursusudvikling.

Principper for kursusudvikling i CAPS er at:

  • CAPS tilstræber en høj og ensartet kvalitet på tværs af kurser og undervisere. Dette sikres ved at kursusmateriale udvikles af CAPS på baggrund af teori og best-practice.
  • Kurser gennemføres efter en fastlagt systematik med en introduktion til simulation, et kort oplæg om de metoder, der skal trænes, simulation og debriefing ud fra en fastlagt model og en afrunding.
  • Undervisere har gennemført facilitatorkursus, så de er klædt på til at facilitere simulation i psykiatrien. 

Specialdesignede kurser til eget afsnit eller center
Hvis du, som leder, gerne vil have et specialdesignet kursus til dit afsnit, kan du henvende dig til CAPS. Du kan med fordel udfylde dette skema (pdf)


Skemaet danner grundlag for en drøftelse af kursusideen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig og dit afsnit, er du velkommen til at kontakte CAPS for en uforpligtende samtale. CAPS vil dernæst undersøge udfordringen i dybden, så vi er sikre på, at kurset løser den opgave, du henvender dig med.

CAPS undersøger problemstillingen set fra ledelsens, medarbejdernes og patienterne perspektiv. På den baggrund kan CAPS udvikle et simulationsbaseret kursus, hvis det viser sig at være den bedste løsning. Denne type kursus kan afholdes fra midt 2021. 

Hvordan sikrer vi, at kurset kommer medarbejdere og patienter til gode?
Formålet med kurserne i CAPS er, at de skal komme patienterne til gode. Det sker, ved, at CAPS hjælper medarbejderne med at blive endnu bedre til at mestre opgaver fra hverdagen gennem simulationstræning. Rutine kommer dog med træning af de nye færdigheder i hverdagen. Til det er der brug for støtte fra ledelsen. CAPS opfordrer derfor alle kursusdeltagere til, i samarbejde med deres nærmeste leder, at vælge 3 ting, man vil øve sig på at bruge i hverdagen, efter man har været på kursus. Vi anbefaler også, at medarbejder og leder sammen følger op på, hvordan det går, efter én måned.

Hvem underviser på kurser i CAPS?
Alle undervisere i CAPS er uddannet i at facilitere simulationsbaseret træning, så vi kan skabe et spændende og trygt læringsmiljø. Der er altid to undervisere på kurserne, og minimum én underviser har solid erfaring fra den kliniske hverdag, som kursisterne arbejder i. CAPS inkluderer forskellige fagligheder og undervisere med brugerbaggrund, når det er relevant.   

Hvor foregår kurserne?
Der bygges et nyt flot kursushus til CAPS. De nye faciliteter gør det muligt at indrette simulationslokaler til alt fra sengeafsnit, akutmodtagelser, medicinrum eller patientens bolig. Byggeriet står færdigt medio 2021.

Mens vi bygger, vil vi afholde kurser og aktiviteter i andre lokaler i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nogle specialdesignede kurser vil efter aftale blive afholdt i eget afsnit.


Redaktør