Campus for Psykiatrisk simulation gør klar til kurser

​Planlægningen af de kommende kurser i CAPS er i fuld gang

Vent...

​I de sidste par måneder har der været begrænset kursusaktivitet i CAPS grundet COVID-19, men til gengæld har planlægningen af de kommende aktiviteter været i fuld gang. F.eks er de faste

medarbejdere, sammen med patienter og klinikere, i gang med at udvikle kurset "Fysisk fastholdel­se: Skab overblik og systematik". Kurset giver mulighed for at træne den nye vejledning om fasthol­delser. Det er håbet, at kurset kan afvikles en enkelt gang allerede inden sommerferien.

I april måned afvikles et såkaldt facilitatorkursus, hvor de kommende CAPS undervisere uddannes. Underviserne kommer fra de forskellige centre i RHP.

Etableringen af CAPS egne lokaler på PC Ballerup er i fuld gang, og de forventes at kunne blive taget i brug til efteråret. Så snart lokalerne er indviet, forventes de forskellige kurser som f.eks "patientkom­munikation", "selvmordsforebyggelse" og "fysisk fastholdelse" at komme i fast drift.

CAPS er på den administrative del pt. bemandet med to kursusledere, to studentermedhjælpere samt leder Barbara Esbjørn. Til sommer tiltræder endnu en kursusleder og en sekretær.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor