Campus for simulationstræning i trygge rammer

​I RHP er vi som medarbejdere i klinikken vores egne vigtigste arbejdsredskaber. Det mener Barbara Hoff Esbjørn, leder af Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS).

Vent...
Barbara Esbjørn

Barbara Hoff Esbjørn, Leder af Campus for Psykiatrisk Simulation.

CAPS er det daglige, mundrette navn for Campus for Psykiatrisk Simulation; et nyt hus med rammer til at træne alle tænkelige situationer, som medarbejdere og ledere kan møde i deres arbejde i psykiatrien.

Vi har talt med Barbara Hoff Esbjørn om, hvad der rører sig lige nu på campus, og hvad hun glæder sig til at tage fat på som leder af CAPS.

- Det, der er essensen, er, at vi som medarbejdere i RHP er vores primære arbejdsredskab, fordi vi bruger os selv som mennesker. Vi vil i CAPS gerne have fokus på, at man som medarbejder føler sig sikker i at bruge sig selv og mestrer sine kompetencer, siger Barbara Hoff Esbjørn.

Campus for Psykiatrisk Simulation skal på sigt både tilbyde faste kurser for medarbejdere og samtidig skræddersy kurser til afdelinger, der har brug for at få hjælp til en bestemt udfordring.

- Vi skal udover de faste kurser også være organisationens problemknuser, så afdelingerne kan tilkalde os, og vi kan udvikle et kursus til at træne en afdelingsspecifik udfordring, fortæller Barbara Hoff Esbjørn. 

De første kurser
Først gælder det dog fire kurser, der kører som pilotprojekter fra september. De fysiske rammer skal bygges i nogle af de nuværende faciliteter på PC Ballerup og står først færdigt næste år. Imens arbejdes der på højtryk i kulissen for at kunne tage imod de første kursister til september.

- Det ene kursus er målrettet ambulante afsnit i BUC og handler om den svære samtale. Vi vil gerne give medarbejderne nogle gode redskaber til og træning i at bruge redskaberne, når de står i situationen. Medarbejderne skal blive bedre klædt på og stå endnu stærkere i hverdagen, siger Barbara Hoff Esbjørn.

I CAPS har de fokus på både børn og voksne samt ambulant og sengeafsnit. Et kursus i patient-kommunikation bliver også tilgængeligt fra september sammen med et kursus i selvmordsforebyggelse.

- Hele CAPS' grundtanke er, at vi skal være det redskab, der gør vores gode medarbejdere endnu bedre.
BARBARA HOFF ESBJØRN

 

I CAPS kan virkeligheden sættes på pause
CAPS' fysiske rammer bliver skræddersyet til simulationsbaseret træning og skal skabe et spændende læringsmiljø med plads til at prøve ideer af, træne, fejle og blive klogere i fællesskab.

- På kurserne i CAPS får medarbejderne mulighed for at træne nogle af de situationer, der gør dem usikre, og de kan træne et sted, hvor det ikke får indflydelse på virkelige patienter - de er i trygge rammer, fortæller Barbara Hoff Esbjørn.

- Det er lige så meget et tilbud til medarbejdere i RHP, som har masser af erfaring, men som har brug for at blive bedre til de udfordringer, de har.
BARBARA HOFF ESBJØRN

 

Simulationstræningen giver mulighed for at sætte øvelserne på pause og stille spørgsmål undervejs, og kolleger kan træne med hinanden, så de sammen bliver stærkere i at håndtere en vanskelig situation i hverdagen. 

- Hvis afdelingen står i en svær situation, kan de træne den og sætte virkeligheden på pause. Det er også en måde at prøve at ændre den kultur, der er; vi er ikke perfekte, og vi skal ikke kunne det hele. Men vi skal være godt klædt på. Jo bedre medarbejderne føler sig klædt på, jo bedre oplevelse er det også for patienterne, siger Barbara Hoff Esbjørn. 

Et evidensbaseret serviceorgan
Som leder af CAPS ser Barbara Hoff Esbjørn frem til at være med til at skabe en ny enhed i RHP, som hele organisationen kan få glæde af.

- Jeg ser min lederrolle som skabende en enhed, der er et serviceorgan for de medarbejdere og ledere, som har brug for kursusaktivitet. Vi stiler efter at blive en enhed i RHP, som man trækker på hver gang, man har brug for at blive mere sikker i det, man gør, fortæller Barbara Hoff Esbjørn.

- Jeg ser det lidt ligesom, at du får en fin, ny boremaskine i julegave, men hvis du ikke kender alle funktioner og knapper, så kommer du ikke langt. I CAPS kommer vi ind og hjælper med at bruge de redskaber, du har.
BARBARA HOFF ESBJØRN

 

Barbara Hoff Esbjørn håber på at skabe et evidensbaseret grundlag og samarbejde på tværs.

- Vi vil bygge på evidens og udvikle evidens. Vi er til for at løse RHP's udfordringer, men vi gør det evidensbaseret og hele tiden i samarbejde med medarbejdere og ledere og under hensyntagen til patienterne. Andre skal kunne kontakte os og lære af vores viden. Forhåbentlig bliver RHP foregangsmand for psykiatrisk simulation, siger Barbara Hoff Esbjørn. 

Mens projektgruppe, ledelse og arkitekter lægger planer for de nye rammer, som skal udbygges og renoveres i eksisterende faciliterer på PC Ballerup, kan Barbara Hoff Esbjørn allerede i næste måned tage næste skridt i retning mod de første kurser. Her skal hun nemlig præsentere ledelserne for CAPS' tilbud.

- Jeg glæder mig allermest til at se de første fire kurser løbe af stablen og høre, hvordan det er for medarbejderne. Jeg glæder mig også til at fortælle ledelserne om CAPS og præsentere dem for kursustilbuddene. Det skal vi i juni. Jeg glæder mig til at komme i gang, afslutter Barbara Hoff Esbjørn.

 

BLÅ BOG: BARBARA HOFF ESBJØRN

2018               Master of Public Governance
2016               Forsknings- og undervisningsministeriets 
                         Forskningskommunikationspris
2014-2020   Professor i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi, KU
2012-2013   Forskningsophold ved Center for Tilknytningsforskning, New York
2012               Marie Curie Fellowship fra EU
2011-2014   Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
2007-2020   Leder af Center for angst på Københavns Universitet
2007-2011   Adjunkt ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
2005-2007   Klinisk psykolog, Børnepsykiatrisk dagafsnit, Hillerød Hospital.
Har arbejdet med, hvordan forskning kan bruges til at løse samfundsmæssige problemer
Har været med til at udvikle FÅ STYR PÅ angsten - et forebyggende angstprogram til børn
Er forfatter til flere bøger om bl.a. børn og angst og mere end 60 internationale artikler.


FORMÅLET MED CAPS ER:
- At etablere en campus for psykiatrisk simulation, som gennemfører klinisk, relevant simulationsbaseret træning på tværs af RHP for at forbedre patientbehandling og pleje, sikre rekruttering og fastholdelse, samt bidrage til forskning og udvikling inden for klinisk læring og sundhedsinnovation.

Skrevet af Hedvig Cecilie Jonasson

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor