Idé-tsunami på farvede sedler til Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS)

​Det skortede ikke på ideer til simulationsbaserede kurser og konkrete trænings-situationer, da CAPS holdt workshop på toppen af Kristineberg. Se video og billeder

Vent...
Medarbejdere lytter til oplæg

Af Nina Flindt Temte
​Onsdag den 25.september deltog en bredt sammensat skare af klinikere og medarbejdere med brugerbaggrund i en workshop, som skal være med til at danne grundlaget forde  kommende Campus for Psykiatrisk Simulation, som RHP er ved at etablere.
(Artiklen forsætter nedenfor)

Det blev til en eftermiddag med høj grad af deltagerinddragelse, og netop inddragelse af klinikere fra alle faggrupper og patientrepræsentanter er en af de centrale tilgange i arbejdet med at etablere et Campus for Psykiatrisk Simulation i RHP 

CAPS skal, som man har god erfaring med fra somatikken, tilbyde simulationstræning til klinikere fra hele RHP, og fokus i denne workshop var at finde frem til, hvilke simulationsbaserede kurser der er allermest behov for både set fra medarbejderes og patienters perspektiv.. 

Bunker af grønne, gule og lyserøde idé-sedler
Efter et par veloplagte oplæg om projektet og om simulationstræning, som slog tonen an for deltagerne, var det tid til at brainstorme i grupper. Grupperne var sammensat både monofagligt og tværfagligt, og de enkelte grupper skulle komme med idéer til konkrete patientrelaterede situationer, som RHP kan blive bedre til at håndtere, og som giver mening at træne gennem simulation. 

Der var stor kreativ idé-rigdom rundt omkring bordene, og der blev griflet på livet løs på de grønne, gule og lyserøde idé-sedler. Efter den første brainstorm var det opgaven at prioritere seddelbunkerne på store vægplakater, blandt andet ud fra parametre som "Værdi for patienten", "gennemførbarhed". 

Da fyraften nærmede sig, kunne deltagerne glæde sig over at have givet et meget nyttigt og konkret input til det videre arbejde med kursusporteføljen i Campus for Psykiatrisk Simulation. 

(Artiklen forstætter under billedet)

Medarbejdere i gruppearbejde

Hvad så nu?
Næste step i processen er at teste de mange gode ideer til kurser gennem et spørgeskema til udviklings- og klinikchefer. På den måde kan centrenes ledelser pege på, hvilke simulationsbaserede kurser, de ser, at der er størst behov for i RHP.  

Medarbejderes, patientrepræsentanters og lederes input skal bruges til udpege de simulationsbaserede kurser, der skal udvikles og testes gennem en række pilotprojekter. Oplæg til hvilke pilotprojekter, der skal søsættes, præsenteres for projektets styregruppe, direktionen og HL. 

Pilotprojekterne bliver gennemført i 2020, og målet er, at der allerede fra åbningen af Campus for Psykiatrisk Simulation i foråret 2021 er et tilbud om simulationsbaserede kurser til RHPs medarbejdere.  

Præsentation ved tavle

Gruppearbejde

Gruppearbejde
medarbejdere lytter til oplæg

sedler på bord
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor