Nye CAPS-rammer klar til kompetenceudvikling gennem simulation

​Mandag den 13. september slog Campus for Psykiatrisk Simulation dørene op til spritnye lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup.

Vent...

​På Campus for Psykiatrisk Simulation gør de tingene lidt anderledes, og det var da også en lidt anderledes oplevelse, der ventede gæsterne ved indvielsen af de helt nye rammer for RHP's nye enhed på Psykiatrisk Center Ballerup mandag den 13. september.

Udover de obligatoriske korte taler ved RHP's direktør Martin Lund, centerchef for Psykiatrisk Center Ballerup Jacob Franck Larsen samt leder af CAPS Barbara Esbjørn, kunne de mange fremmødte gæster nemlig på egen krop opleve hvordan der arbejdes med simulationsbaseret træning i psykiatrisk regi.

Barbara Esbjørn holder tale

Leder af CAPS Barbara Esbjørn bød velkommen til de nye læringsformer i CAPS, som er det første campus for psykiatrisk simulation i Danmark.


Direkte overførbar træning i trygge rammer
I eet lokale kunne man se en video om de tre faser i simulationsbaseret træning, nemlig briefing, simulation og debriefing. Der lægges stor vægt på, at træningen foregår i fuldt trygge rammer, og at læringen fra de valgte scenarier kan overføres direkte til den kliniske hverdag efter kurset.

Se video om simulationsbaseret træning nedenfor


I et andet lokale var der indrettet biograf med stolerækker og popcorn, og her kunne man se video-statements fra tidligere CAPS-kursister.

VR skal bringe læringen helt tæt på
Ved indvielsen kunne man også få et lille indblik i hvordan man har planer om at inddrage VR (virtual reality) som et af flere elementer i kurserne. I to særligt indrettede lokaler kunne man opleve tre forskellige og meget forskellige VR-scenarier, som viser de utroligt mange muligheder for læring via dette værktøj.

"VR giver en følelse af at være til stede i situationen. Vi kommer til at bruge VR, når vi skal træne situationer, som er vanskelige at simulere, eller når vi skal nå ud til mange klinikere i en travl hverdag. Med VR kan vi i trygge rammer f.eks. opleve, hvordan dygtige klinikere håndterer udadreagerende patienter, så vi er bedre klædt på, når vi selv står i situationen, eller vi kan træne psykiatriens rolle i katastrofesituationer (psykiatrisk beredskab). Mulighederne er mange, og vi skal vælge det ud, som klinikken har mest behov for" siger Eva Ørsted Sery kursusleder i CAPS

Gæster tester simulation med VR-briller

Der var stor interesse for at prøve simulationsbaseret træning med VR-briller. RHP 's direktør Martin Lund var blandt de nysgerrige.


Særligt indrettede og fleksible simulationslokaler
I CAPS's nye hus findes udover undervisningslokaler og kontorer også to særlige simulationslokaler. De kan indrettes, så man kan træne situationer, som udspiller sig på en patientstue, på et behandlerkontor eller i en Akutmodtagelse. Indretningen er fleksibel, så man hurtigt kan skifte scene, så det passer til det aktuelle scenarie.

CAPS afholder kurser for medarbejdere i hele RHP, og udover de planlagte kurser, er det også muligt at kontakte CAPS, hvis man har en god idé til et kursus, hvor netop den simulationsbaserede tilgang giver værdi.

Undervisningen varetages af medarbejdere fra RHP, som er blevet uddannet i nat facilitere simulationsbaseret træning i psykiatrien.

"Vi håber, at mange af dygtige klinikere vil have lyst til at bidrage som undervisere, så deres kompetencer kan komme øvrige kolleger i regionen til gode", siger Barbara Esbjørn. "Nogle gange kan man som erfaren medarbejder opleve, at man savner sparring med andre erfarne folk, og vi håber med vores underviserkorps at skabe et netværk for denne gruppe, til gavn for hele RHP og ikke kun for medarbejderens egen afdeling".

Barbara Esbjørn viser faciliteterne frem

Der er to simulationslokaler , som kan indrettes, så det passer lige præcis til det aktulle scenarie. 

Fra pilot til drift
CAPS har siden 2019 arbejdet på at udvikle og tilpasse et koncept for kurser, som på den bedst mulige måde rammer det behov, som medarbejdere i psykiatrien har for simulationsbaseret træning. Efter afviklingen af flere pilotkurser, hvor konceptet blev testet yderligere, er CAPS nu for alvor klar til at skrue op for aktiviteterne i de særligt tilpassede lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup

"På Ballerup hilser vi CAPS varmt velkommen. Vi lægger, som mange andre, stor vægt på uddannelse og kompetenceudvikling, og vi opfordrer alle til at lægge vejen forbi de inspirerende rammer. Vi har allerede en lang række uddannelsesredskaber, som gør vores medarbejdere endnu bedre, og med CAPS og den simulationsbaserede træning får vi et helt nyt og helt særligt redskab. At CAPS har fået til huse på et center, betyder, at de kliniske kolleger og patienterne findes lige derovre i nabobygningen. Det giver en helt særlig nærhed til klinikken, og netop den nærhed er det centrale i CAPS' tilgang. Klinikken udgør kort sagt selve det bærende fundamentet", fortæller Jacob Franck Larsen, Centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup


Se flere billeder fra indvielsen nedenfor

Gæster ved CAPS-indvielsen


Gæster ved CAPS-indvielsen

Simulationstræning med VR

Præsentation af kurserne på CAPS


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor