Projektet ’Campus for Psykiatrisk Simulation’ er skudt i gang

Over de næste to år skal en projektgruppe undersøge, hvordan RHP i fremtiden kan bruge simulation i det fortsatte arbejde med at øge patientsikkerheden, så medarbejderne føler sig bedst muligt klædt på til arbejdet i klinikken.

Vent...

​Omdrejningspunktet i simulationsbaseret træning er, at man som medarbejder får mulighed for fx at træne akutte situationer, den svære samtale, teamwork, kommunikation og beslutningstagning i trygge, virkelighedstro rammer, inden man møder patienterne i hverdagen – til gavn for både patient og medarbejder. Hvilke simulationsbaserede kurser, der på sigt tilbydes i Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS) kræver en grundig kortlægning. Det skal en projektgruppe med repræsentanter fra centrene arbejde med de næste to år. Og allerede før påske begyndte arbejdet i projektgruppen, der mødtes for første gang til et opstartsseminar for at komme godt fra start.

Medarbejdere i gruppearbejde

Projektet er igangsat på baggrund af en bevilling fra politisk hold på 13 mio. kroner.

Formålet med Campus for Psykiatrisk Simulation
At etablere et Campus for Psykiatrisk Simulation, som gennemfører klinisk relevant simulationsbaseret træning på tværs at hele RHP for at forbedre patientbehandling og pleje, sikrer rekruttering og fastholdelse, samt bidrager til forskning og udvikling indenfor klinisk læring og sundhedsinnovation.

Fleksible, fysiske faciliteter
Campus for Psykiatrisk Simulation bliver et tilbud for hele RHP og placeres på Psykiatrisk Center Ballerup. Her er der mulighed for at renovere og udbygge nogle af de nuværende faciliteter, og en del af arbejdet i projektgruppen består i at sikre, at faciliteterne bliver skræddersyet til simulationsbaseret træning. Håbet er at skabe et levende og fleksibelt hus, hvor læring og innovation er omdrejningspunktet. Rammerne skal bidrage til at skabe et læringsmiljø med højt til loftet, hvor der kan prøves idéer af, og hvor der er plads til at træne, fejle og blive klogere i fællesskab. Allerede ved opstartsseminaret blev projektgruppen opfordret til at tænke stort og "give den gas" med idéer og drømme til Campus for Psykiatrisk Simulation.
Oplæg ved tavle

For simulationsbaseret træning kræver meget fleksible, fysiske rammer, som alt efter behov hurtigt kan omdannes til fx at ligne en sengestue, et fællesareal, et kontor, rygeområde eller lignende. Der gøres brug af skuespillere, men også sminke, lugte, musik mm. kan anvendes for at gøre situationen så virkelighedstro som muligt. Mere teknologiske værktøjer er også i spil, og projektgruppen skal se på, hvordan og i hvilken udstrækning fx virtual reality kan integreres i simulationsbaseret træning.

Byggeriet til Campus for Psykiatrisk Simulation går i gang i løbet af efteråret 2019, og i 2021 forventes det, at de første kurser udbydes.

Inspiration fra England
For at søge inspiration til, hvordan et Campus for Psykiatrisk Simulation kan opbygges, både hvad angår de kurser, der skal udbydes og de fysiske rammer, har en delegation fra RHP været ved Maudsley Simulation i England. På Maudsley Simulation har de siden 2014 udviklet og udbudt kurser i simulationsbaseret træning inden for psykiatrien, og de delte ud af deres gode erfaringer med netop denne type træning. 

Projektets organisering 

Projektgruppe

 • Projektleder (PCB) Eva Ørsted Sery  

 • Konsulent (HR) Birgitte Dahl Pedersen

 • Psykolog (PCST) Stine Bjerrum Møller

 • Økonom (ØPA) Tonny Larsen

 • Uddannelseskonsulent Louise Krossing Hansen, HR

 • Uddannelses ansvarlig overlæge (BUC) Anne Châtillon

 • Yngre Læger (PCG) Peter Johannes Rømer Krogh,

 • Speciallæge, Nicolai Lindloff Damgaard-Mørk (PCB)

 • Sygeplejerske og klinisk uddannelsesansvarlig (BUC) Charlotte Sylvest Helm

 • Afdelingssygeplejerske (PCA) Camilla Kamma Rubin

 • Afdelingssygeplejerske (PCK) Tue Lodahl

 • Underviser og cand. Pæd. Soc (Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Skolen for Recovery) Niels Laurs Pedersen

 • Psykolog (PCN) Henriette Palner Stick

 • AC-konsulent (PCB) Annemarie Behrend

Styregruppe

 • Vicedirektør Anne Hertz, direktionsansvarlig

 • Klinikchef Louise Behrend Rasmussen (PCB), projektejer

 • HR-chef Ulla Rasmussen

 • Udviklingschef (PCK) Kristina Schwartz

 • Klinikchef (PCSH) Jakob Krarup


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor