Sådan blev CAPS til

I Region Hovedstadens Psykiatri havde man længe drømt om et simulationscenter med fokus på psykiatri. Simulationsbaseret træning har man mange steder på landets øvrige hospitaler, men det fandtes ikke i psykiatrien. Vi ønskede os et sted, hvor man kunne træne netop de kliniske færdigheder, der er relevante for psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri.

Glæden var derfor stor, da Regionsrådet bevilligede 13 mio. kr. til opførelse af et helt ny kursushus til simulation i psykiatrien.

Samtidig med at de nye bygninger begyndte at tage form på arkitekternes skrivebord, blev der nedsat en styregruppe og en projektgruppe, der skulle komme med et oplæg til, hvordan den nye simulationsenhed skulle organiseres, hvilke kurser der var brug for og meget mere. Styregruppen bestod af medlemmer fra hospitalsledelsen. Projektgruppen blev bredt sammensat af klinikere og medarbejdere med patienterfaring fra forskellige centre. Den kommende enhed fik navnet "Campus for Psykiatrisk Simulation" i daglig tale CAPS.

For at søge inspiration til det nye CAPS, tog en delegation på besøg hos Maudsley Simulation i England. På Maudsley Simulation har de siden 2014 udviklet og udbudt kurser i simulationsbaseret træning inden for psykiatrien, og de delte ud af deres gode erfaringer med netop denne type træning indenfor psykiatri. Også Copenhagen Academy for Medical simulation (CAMES) og MidtSim i Region Midtjylland blev besøgt.

Herfra tog tingene fart. Projektgruppen afholdt en række workshops og indkaldte klinikere, ledere og patienter til at komme med input til nye kurser. Ambitionen bar klar fra start: Alle kurser i CAPS skal være målrettet et behov, der opleves af medarbejdere, patienter og ledere i den kliniske hverdag, og kurserne skal gøre en forskel for både patienter og medarbejdere.

 Se film om CAPS workshop nedenfor

Redaktør