IBBIS forskning

​IBBIS er et forskningsprojekt, under Region Hovedstadens Psykiatri.

Forskning 2016-2020 

IBBIS er et forskningsprojekt. Vi undersøger om en sundhedsfaglig behandlingsindsats integreret med en beskæftigelsesindsats kan få sygemeldte med stress, angst og depression hurtigere og bedre tilbage på arbejde. Vi antager, at vi hjælper borgeren bedst, hvis der er et tæt samarbejde (integration) mellem sundhedsvæsenet og Jobcenteret.

IBBIS indsatsen bliver afprøvet i to randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), hvor vi sammenligner effekten af 1) almindelig indsats i Jobcenter og sundhedsvæsen med 2) behandling i IBBIS og 3) integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats i IBBIS. Derudover udfører vi en række afledte forskningsundersøgelser, som du kan læse mere om i forskningsprotokollen i højre side (version 1).

Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet, og foregår i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri samt Københavns, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune. Borgere fra de fire kommuner blev inkluderet i forskningsprojektet i 2016-2018. Resultater fra forskningsprojekterne publiceres mellem 2018 og 2020.

IBBIS fortsætter inklusion 2018-2019 

IBBIS indsatsen tilbydes ikke længere som en del af det randomiserede kontrollerede forsøg, men Københavns Kommune tilbyder IBBIS indsatsen på projektbasis. Projektet har til formål at videreudvikle den integrerede indsats, der blev afprøvet i årene 2016-2018. Dette projekt er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune.

 

Redaktør