IBBIS

IBBIS er et forskningsprojekt, der skal undersøge om sundhedsfaglig behandling kombineret med en særlig tilrettelagt beskæftigelsesindsats, hjælper sygemeldte med stress, angst eller depression bedre​ (tilbage) i job.

Baggrund og formål

Flere og flere danskere bliver sygemeldt fra arbejde på grund af angst, depression og stressrelaterede tilstande. Forskning viser, at sundhedsfaglig behandling virker på disse lidelser, men at sundhedsfaglig behandling ikke kan stå alene, hvis målet er at komme tilbage til arbejde (OECD 2012+2013).

OECD anbefaler på denne baggrund at afprøve en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats. På denne baggrund iværksatte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) i 2015 forskningsprojektet IBBIS. Projektet skal undersøge om en integreret indsats får sygemeldte bedre og hurtige tilbage i job.

IBBIS står for Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere med depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed og stress.

Organisering

Konkret fungerer IBBIS-modellen, ved at sundhedsfagligt personale (regionalt ansatte care managers) og kommunalt ansatte beskæftigelseskonsulenter sidder sammen i kommunale lokaler, og på den måde sikrer at den enkelte sygemeldte borger får en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats.

IBBIS udføres i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet inkluderer borgere i projektet indtil udgangen af 2019. Det er Jobcenter København, der henviser sygemeldte borgere til projektet.

Indhold

Takker du ja til at blive henvist til projektet, bliver du først udredt af en sundhedsfalig medarbejder. Formålet med udredningen er, at bestemme præcis hvad din tilstand er, så vi kan tilbyde dig den bedste behandling.

Herefter starter du et behandlingsforløb sammen med din care manager, og et beskæftigelsesrettet forløb sammen med din beskæftigelseskonsulent.

Projektet er et forskningsprojekt, og anonymiserede data om dit forløb vil således blive brugt til registeranalyser efter projektet er slut. Dine personlige data offentliggøres ikke.

Praktisk

Projektet kontakter dig via eboks. Når du skal i mailkontakt med projektet er det vigtigt at du bruger denne adresse: Når du får post fra projektet i din eboks, skal du svare ved at klikke "besvar", så bruger du automatisk adressen til fællespostkassen.

Ved afbud samme dag ring til teamleder eller administrativ medarbejder (se kontaktoplysninger i højre side).


Læs om forskningen i projektetRedaktør