Behandling efter Collabri-modellen

​Behandlingen i Collabri-modellen bygger på Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer, Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledninger og nyeste viden på området. ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​

Overordnede behandlingsprincipper:​

 • Patienten informeres om sygdommen, dens forløb og muligheder for behandling og forebyggelse
 • Patienten har indflydelse på behandlingen og udarbejdelsen af behandlingsplan​
 • Der sikres godt samarbejde og god terapeutisk alliance mellem sundhedspersoner og med patienten gennem hele forløbet
 • Pårørende inddrages efter patientens ønsker og behov
 • Der gives vejledning om sund livsstil med udgangspunkt i den enkelte patients behov​
 • Behandlingen bygger på stepped care-principperne, hvor behandlingen starter på det mindst indgribende niveau og dernæst kan intensiveres ved udeblivende eller utilstrækkelig effekt​​​​​​

I Collabri-modellen er der udarbejdet konkrete behandlingsvejledninger på baggrund af principperne. Der er behandlingsvejledninger for depression, generaliseret angst, panikangst og social fobi. Du finder behandlingsvejledningerne i kolonnen til højre.​

Behandlingstilbud i Collabri:​​

 • Den medicinske behandling ved egen læge superviseres af speciallæge i psykiatri
 • Struktureret monitorering af patientforløbet ved care manager i samarbejde med egen læge og supe​rviseret af speciallæge i psykiatri
 • Kognitiv adfæ​rdsterapi (KAT) ved care manager
 • Individuel psykoedukation ved care manager
 • Støttende samtaler ved care manager

​​​​​Derudover vil patienterne stadig have mulighed for at benytte sig af de nuværende tilbud:

 • Henvisning til psykologordningen
 • Henvisning til privatpraktiserende speciallæge i psykiatri
 • Henvisning til behandlingspsykiatrien

Redaktør