Praktiserende læge

​​​​​​​​​​​

Almen praksis er tovholder og omdrejningspunkt for patientens forløb og behandling, selvom der indgås et tæt og systematisk samarbejde med behandlingspsykiatrien. Den praktiserende læge bevarer sin nøgleposition, behandlingsansvaret for medicinsk behandling, og den tætte kontakt til patienten, men tilbydes sparring fra speciallæge i psykiatri, og assistance til bl.a. psykoedukation og kognitiv terapi til patienter med angst og depression fra care manager.​

Den praktiserende læges opgaver og rolle er:​​

  • Opsporing
  • Diagnosticering
  • Iværksættelse af behandling
  • Koordinering af behandlingsindsatsen med care manager
  • Vejledning af og samarbejde med care manager om de enkelte behandlingsforløb
  • Ugentlig konference i almen praksis med care manager om patienter i forløb (ca. 1 time ugentligt)
  • Månedlig fælleskonference med care manager og speciallæge i psykiatri i gruppe med andre praktiserende læger – konferencer kan foregå telefonisk eller via videokonference
  • Supervision ved speciallæge i psykiatri ad hoc efter behov, per telefon eller ved at speciallægen kommer ud til lægens praksis​
Der er indgået en §2-aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Hovedstaden om de praktiserende lægers deltagelse i projekt Collabri. Heri klarlægges den praktiserende læges opgaver og honorering i forbindelse med deltagelse i projektet. Du finder §2-aftalen i kollonnen til højre.​​
​​​
Redaktør