​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Praktiserende læger

​Vil du være med til at afprøve en ny behandlingsindsats – ’collaborative care’ – for patienter med angst eller depression i almen praksis? Der er nu igen åbent for tilmelding for praktiserende læger til projekt Collabri.

Region Hovedstadens Psykiatri inviterer nu flere praktiserende læger i Region Hovedstaden til at deltage i projekt Collabri.

​Du tilmelder dig hos projektmedarbejder Rikke Vinding på telefon 38 64 00 82 / 30 58 16 42 eller mail rikke.vinding@regionh.dk. Du kan også kontakte Rikke for yderligere information, eller for at aftale et bes​øg af projektledelsen.

Besøg af projektledelsen honoreres efter konsulenttaksten.​​

Kort om Collabri

Som praktiserende læge har du den tætte kontakt til dine patienter, og det er hos dig de henvender sig med en hver slags lid​else. Patienter med let til moderat angst og/eller depression kommer til dig med deres bekymringer og lidelser. Projekt Collabri er et forskningsprojekt i randomiseret design, der model- og effektafprøver en tidlig og multiprofessionel behandlingsindsats for netop denne patientgruppe.​​​​

Som praktiserende læge bibeholder du behandlingsansvaret for dine patinter. En sundhedsperson med kognitiv uddannelse og psykiatrisk erfaring (care manager) bliver tilknyttet din p​raksis og bistår med bl.a. kognitiv behandling og psykoedukation af dine patienter med angst og/eller depression. Care manager er ansat i psykiatrien og er under en speciallæge i psykiatris faglige ledelse. Du vil også modtage faglig sparring og supervision fra speciallægen. (Læs mere om den praktiserende lægescare managers og speciallægens ro​​​ller og om behandlingen).​

Se hvordan du tilmelder dig i linket nedenfor.​

Du kan læse mere om projekt Collabri i do​kumenterne i kolonnen til højre, hvor du også finder §2-aftalen om honoreringen af de praktiserende lægers deltagelse i projektet.​​​

Projektet finasieres af Satspuljemidler og anbefales af MultiPraksisUdvalget (se kolonnen til højre). ​

Forskningsprojektet er godkendt af VidenskabsEtisk Komité.​

​​
Redaktør