Delstudie om identifikation af personer med depression

​I projekt Collabri undersøger vi også hvilken af to måder, praktiserende læger bedst finder ud af om et menneske har depression. Hvis din læge er med i Collabri, har du mulighed for at deltage i delstudiet – også hvis du bliver undersøgt for depression og det viser sig du ikke har depression.

​​​​

I projekt COLLABRI Flex undersøges to måder at finde ud af om et menneske har depression

1. Identifikation ved brug af spørgeskema
Lægen bruger et spørgeskema når han/hun kan se symptomer, der giver mistanke om depression.

2. Identifikation  som normalt
Lægen gør som han/hun plejer for at undersøge om der er tale om en depression. Denne gruppe fungerer som kontrolgruppe.

Hvad betyder det for dig, at deltage i studiet?

Din læge har undersøgt dig med spørgeskemaet og det viste ikke tegn på depression.

Din læge fortæller forskningsteamet, at du ønsker at deltage i projektet og du bliver kontaktet af forskningsteamet.

Din læge udlever deltagerinformation og samtykkeerklæring: Læs materialet grundigt inden du beslutter om du vil være med. Du har også ret til en bisidder (en ven eller et familiemedlem) når du taler med din læge om du vil deltage.

Du skal:

1.Indsende skriftlig samtykkeerklæring til forskningsenheden (du får samtykkeerklæring og svarkuvert udleveret af din læge)

2.Deltage i en udredningssamtale med en sundhedsperson, der er tilknyttet din læge. Samtalen tager ca. 1-2 timer


Anonymitet og datasikkerhed

Al information om dig bliver behandlet fortroligt, og vil være fuldkomment anonymiseret i projektets offentliggjorte resultater. Det betyder, at man ikke kan forbinde dig personligt med diagnose, behandling og virkning.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og vælge ikke at deltage i projektet. Du behøver ikke at give nogen undskyldning eller forklaring.

Du kan altid ringe og høre mere

Du er velkommen til at spørge din læge eller care manager hvis du vil vide mere om projektet inden du vælger om du vil være med.

Du kan også ringe eller skrive  til projektet på:

Telefon: 38 64 01 00

Mail: rhpadm-collabri@regionh.dk


Redaktør