FAQ

​​

Hvad er collaborative care?

Collaborative care er en shared care intervention, hvor formålet er at optimere behandlingen af patienter med angst og depression i almen praksis. Centrale principper i collaborative care er en tværfaglig tilgang til patienten, behandling ud fra en struktureret behandlingsplan, planlagt opfølgning af patienten og en forstærket interprofessionel kommunikation mellem de faggrupper der har med patienten at gøre. Collabri er den danske model for collaborative care.

 

Hvad er stepped care?

Stepped care er et behandlingsprincip. Ifølge stepped care princippet afgør sværhedsgraden af sygdommen intensiteten af den behandlingsindsats der tilbydes først. Eksempelvis bliver en patient med en let depression i Collabri modellen blive tilbudt en mindre intensiv behandling (psykoedukation) end en patient med moderat depression (der kan vælge mellem enten kognitiv adfærdsterapi eller medicinsk behandling). Hvis behandlingseffekten af det første tilbud er utilstrækkeligt kan behandlerene (den praktiserende læge i samarbejde med care manager) efter revurdering af patientens tilstand gå et trin op og tilbyde en intensiveret behandling.

 

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret, struktureret terapiform, der bygger på kognitiv psykologi og adfærdsterapi. I Collabri modellen tilbydes KAT i sygdomstilpasset form til patienter med social fobi, panikangst, eller generaliseret angst med funktionsevnenedsættelser til og patienter med depression af moderat og svær grad.

KAT foregår i et samarbejde mellem patient og care manager hvor patientens adfærd, aktiviteter og tankers betydning for de tilstedeværende følelser og symptomer undersøges og identificeres. Patienten lærer også at anvende metoder til at modvirke de negative tanker og overbevisninger relateret til symptomerne, samt udløsende og vedligeholdende vilkår. KAT er kendetegnet ved et "her – og nu" fokus, og patienten aktive medvirken under og i mellem sessionerne er afgørende.

 

Hvad er psykoedukation?

Psykoeduaktion tilbydes i Collabri enten som selvstændig indsats i form af gruppekurset "Lær at tackle angst og depression", eller via et individuelt forløb ved care manager baseret på de samme overordnede principper. Psykoedukation vil også være en integreret del af den kognitive adfærdsterapi. Dette suppleres med biblioterapi, hvor alle får tilbudt bogen "Lær at tackle Angst og depression" I gruppekurset "Lær at tackle angst og depression" underviser en care manager sammen med en frivillig person der har erfaring med angst og/eller depression. Eksempler på emner der undervises i både individuelt og i gruppe er; forebyggelsesstrategier, muskelafspænding og aflivning af myter om psykisk lidelse.

 

Hvor lang tid varer min behandling i Collabri?

Behandlingsforløbet i Collabri er altid individuel og tilpasset ens sygdoms sværhedsgrad, og hvordan man reagerer på behandlingen. I gennemsnit varer behandlingen i Collabri ca. 4 måneder.

 

Hvem/hvad er en care manager?

Care manageren varetager behandlingen i Collabri, sammen med praktiserende læge og psykiater. En care manager har en mellemlang videregående uddannelse (ofte sygeplejereske), har erfaring med arbejde indenfor psykiatrien og har svarende til godkendt kognitiv uddannelse på minimum 1 år. Care managerne varetager følge opgaver i behandlingsforløbet: aktiv opfølgning på symptomer og respons på behandling, kognitiv adfærdsterapi, psykoedukation, støttende samtaler, løbende kontakt med kommunale sagsbehandlere, konference med praktiserende læge og diagnosespecifik behandling iht. relevant behandlingsplan.


​Hvor ofte skal jeg mødes med min care manager?

I udgangspunktet har man kontakt med sin care manager ca. en gang hver fjortende dag for at vurdere ens symptomer og hvordan man reagerer på den iværksatte behandling, men hvor ofte man mødes med sin care manager afhænger af ens behov og hvilket behandlingsforløb man er i.

 

Hvor/hvem kan jeg ringe til, hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har flere spørgsmål omkring projekt Collabri er du velkommen til at ringe til vores projektsekretær på telefon nr. 38 64 01 00 eller skrive til os på mail rhpadm-collabri@regionh.dk.

 

Jeg vil gerne ændre/lave om på/er ikke tilfreds med min behandling - hvem skal jeg kontakte?

Du skal kontakte din praktiserende læge og evt. din care manger om forhold der vedrører din behandling.

Redaktør