Om depression

​Depression er en sygdom, der medfører tungsind, træthed og håbløshed over en længere periode. Sygdommen påvirker både krop og sind og kan give en oplevelse af nedsat energi og koncentrationsevne, søvnproblemer og manglende appetit.

​​​​​​​​​

Depression er en sygdom, hvor man ikke ’bare kan tage sig sammen’ og få det bedre. Når man har depression, kan det være svært at finde glæde ved ting, som normalt opmuntrer. Man ser på livet i et dystert perspektiv, har et lavt selvværd, og i værste fald giver depression tanker om død og selvmord.

I løbet af livet kommer vi alle til at opleve at være nedtrykte og kede af det i perioder. Det kan ske, hvis vi oplever dødsfald, svær sygdom, skilsmisse, eller hvis vi har været ude for en voldsom ulykke. Nedtryktheden er ikke det samme som depression.

Mange mennesker rammes hvert år af depression, og undersøgelser peger på, at depression rammer op imod 150.000 danskere årligt. Depression ses i alle aldersgrupper, men forekommer omkring dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd. Sygdommen udvikler sig forskelligt fra person til person, hvorfor symptomerne kan variere i form og intensitet.

Depression er en sygdom, der kan behandles, og du kan blive rask igen. Langt de fleste kan komme til at leve helt normalt igen efter en depression. 

Personer, der tidligere har haft depression, har en øget risiko for at få depression igen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tegn på tilbagefald, så behandling hurtigt kan igangsættes.

Symptomer på depression

Symptomerne på depression opdeles i kernesymptomer og ledsagesymptomer. Man skal have mindst to ud af tre kernesymptomer for at have depression. Ledsagesymptomerne opleves i større eller mindre grad, alt efter sværhedsgraden af depressionen.

Depressionens kernesymptomer er:

  • Nedtrykthed
  • Manglende lyst eller interesse
  • Nedsat energi og/eller øget træthed

Alt efter depressionens sværhedsgrad oplever den deprimerede desuden i større eller mindre grad nogle af følgende symptomer (ledsagesymptomer):

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Tænke- eller koncentrationsbesvær
  • Ophidselse/vrede eller det modsatte: hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetit- og vægtændring

Andre typiske tegn er angstsymptomer, fysiske smerter, irritabilitet og aggression.

Redaktør