Hospitals- og psykiatriplan

​​​​​​​

Hospitals- og psykiatriplan 2020

D​en 18. maj 20​10 indgik Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre forlig om Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Planen er en revidering af Psykiatriplan 2007.

Hent Hospitals- og psykiat​riplan 2020.

Psykiatriplan 2007

Den 15. maj 2007 vedtog Regionsrådet Psykiatriplan 2007, der dannede den grundlæggende ramme for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri i de efterfølgende år. 

Hent Psykiatriplan 2007. 

Psykiatripolitiske hensigtserklæringer​

'Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden vedtog den 12. december 2006 en række psykiatripolitiske hensigtserklæringer. Baggrunden for erklæringerne er et ønske om at sikre god organisering, videndeling og koordinering på psykiatriområdet i Region Hovedstaden.

De psykiatripolitiske hensigtserklæringer udgør en central del af grundlaget for Psykiatriplanen, der er en overordnet ramme for psykiatriens udvikling i de kommende år.  

Du kan downloade de psykiatripolitiske hensigtserklæ​ringer her.

Redaktør