Psykiatriens værdigrundlag

Værdigrundlaget i Region Hovedstadens Psykiatri danner udgangspunkt for de mange valg, vi hver dag træffer som organisation.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vores værdigrundlag bygger på fire værdier:

  • Faglighed
  • Respekt
  • Ansvar
  • Udvikling

Det er ikke bare ord, vi har trukket op af skuffen. Værdiambassadører har besøgt alle psykiatriske centre i Regio​n Hovedstadens Psykiatri, hvor værdierne er blevet diskuteret og konkretiseret.

I Psykiatrien har vi fokus på mennesker: både vores patienter, vores brugere, deres pårørende og alle os medarbejdere. Det er mennesker, vi skal hjælpe, behandle og støtte – og vi bestræber os på at blive endnu bedre til at lade ikke blot faglighed, men også ansvar, respekt og udvikling gennemsyre vores arbejde.​


Redaktør