Resultataftaler

Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri indgår hvert år bilaterale resultataftaler med de psykiatriske centre og sociale tilbud.

​​​​

Den indholdsmæssige ramme for resultataftalerne er Psykiatriens Virksomhedsplan, som tager afsæt i blandt andet Psykiatriplanen, budgettet, de psykiatripolitiske hensigtserklæringer samt sundhedsaftalerne med kommunerne.

Formål

Formålet med resultataftalerne er at omsætte de pol​​itiske og strategiske målsætninger til handling. Sigtet er således, at Psykiatriens visioner afspejles af de konkrete aktiviteter og ydelser, der leveres i virksomheden. Resultataftalerne udgør et styringsværktøj og er et redskab til dialog mellem direktionen og de psykiatriske centre samt sociale tilbud om blandt andet aktivitet, kvalitet og personalemæssige forhold.

Indhold

Resultataftalerne består af to dele:

  • En beskrivelse af hvordan det psykiatriske center/sociale tilbud vil indfri hospitalets overordnede mål/strategi via de valgte indsatsområder
  • En beskrivelse af det psykiatriske centers/sociale tilbuds indsatsområder

Resultataftalen beskriver, hvilke initiativer centret/tilbuddet skal sætte i gang for at bidrage til udmøntningen af Region Hovedstadens Psykiatris fælles strategier. Indsatsområderne er en konkretisering af, hvordan centrene/tilbuddene i det kommende år vil arbejde med realiseringen af de overordnede mål.​

Redaktør