Virksomhedsplan

Hvert år udarbejder Psykiatriens direktion en virksomhedsplan i samarbejde med lederne fra de psykiatriske centre og sociale tilbud. Planen udgør et fælles udgangpunkt for udviklingen idet den beskriver de indsatsområder og initiativer, der vil være fokus på i løbet af året.

​​​​​​​​​​​​

Indsatsområder

Virksomhedsplanens indsatsområder omfatter hele hospitalet og vil afspejle sig i såvel den daglige praksis som de udviklingsprojekter, der igangsættes på tværs og på de enkelte centre. På det enkelte center vil der blive ar​bejdet med indsatsområderne i forhold til centerets eget udgangspunkt og behov. Virksomhedsplanen danner således også grundlaget for de resultataftaler, hvert center indgår med direktionen.​

​​Kontakt

Region Hovedstadens Psykiatri

Kristineberg 3, 2100 København Ø

E-​mail​    

Tlf: 3864 0000​​


Redaktør