​​​​​​​​​​​​

Styringssystem

Region Hovedstadens Psykiatri er en del af Region Hovedstaden og er derfor underlagt de overordnede politiske mål og økonomiske rammer, der fastlægges i Regionsrådet. Disse afspejles dels i Hospitals- og psykiatriplanen og dels i det årlige budget.

​Derudover er Psykiatrien underlagt de nationale krav og lovgivningen på psykiatriområdet.

For at leve op til de overordnede mål og rammer og for at sikre en koordineret og systematisk udvikling af psykiatrien, udarbejder Region Hovedstadens Psykiatri hvert år en virksomhedsplan og indgår resultataftaler med de enkelte psykiatriske centre og sociale tilbud.