Film om opsøgende psykiatri, recovery og stigmatisering

Web-tv om opsøgende psykiatri, recovery (helbredelse af psykisk sygdom) og stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser.

​​​​​

​​​

​​​Mød Caroline, der som ung med en psykisk lidelse har haft stor glæde af OPUS, der er et behandlingstilbud til unge ml. 18 og 35 med debuterende skizofreni eller lignende diagnose. ​

​​​Det er muligt at blive rask, selvom man på et tidspunkt i livet får en psykiatrisk diagnose. Få mere at vide om recovery, og hvordan det opleves for en patient at blive rask igen.  Se flere film om recovery her.

​​Mange psykisk syge oplever, at andre mennesker tager afstand fra dem på grund af deres sygdom - de bliver stigmatiseret. Mød bl.a. to kvinder, der fortæller om deres oplevelser af stigmatisering på arbejdsmarkedet - og det psykiatriske systems egen utilsigtede stigmatisering af patienter - og en psykiater, der kender til konsekvenserne af stigmatisering. Filmene produceret til en konference
De 3 film er produceret i forbindelse med en konference, der blev afholdt 1. marts 2011 for regionsrådspolitikere, brugere og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri.​

Redaktør