​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Visioner for fremtidens psykiatri

Visionerne for fremtidens psykiatri sætter fokus på den strategi, som regionsrådet har for psykiatriens overordnede udvikling, og i hvilken retning psykiatrien skal bevæge sig i de kommende år. Vi bliver nemlig hele tiden klogere på, hvordan vi bedst behandler og plejer patienterne.

Størstedelen af de mennesker, der i dag får stillet en psykiatrisk diagnose, kan helbredes eller hjælpes til at leve et godt liv med få symptomer. Erfaringen viser, at mange har behov for en hurtig og intensiv indsats, der kan få dem tilbage på sporet. 

Patienten i ​​​​centr​um

Det er patienten, der er ekspert i eget liv. Derfor er det vigtigt at tage afsæt i patientens ønsker i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Vi skal inddrage netværk og understøtte patientens egen recoveryproces i behandlingen. 
Det er helt centrale elementer i Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, som er:

  • En psykiatri med patienten i​​ centrum
  • En psykiatri baseret på recovery, netværksin​ddragelse og rehabilitering​
  • En psykiatri med en bred vifte af behandlings​ti​lbud​
  • En psykiatri med let adgang til udredning og behandling
  • En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats
  • En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs
  • En psykiatri hvor tvang minimeres
  • En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere
  • En psykiatri i stimulerende fysiske rammer
  • En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse.

Det er regionsrådet, der har udarbejdet og formuleret de ti visioner for fremtidens psykiatri. ​​​


Læs mere om psykiatriens v​​isioner i vores værdifolder.​​

​​​