Byggeprojekter

​Flere steder i regionen skyder nye og renoverede bygninger frem i de kommende år - og sammen danner de rammen om fremtidens psykiatri.​

Ny Psykiatri Ball​erup

Psykiatrisk Center Ballerup bygger nyt og renoverer eksisterende bygninger, så centeret kan samle sine forskellige enheder på Maglevænget henover de kommende år.

Læs mere om projektet her 

Ny Psykiatri Bisp​ebjerg

Ny Psykiatri Bispebjerg er del af kvalitetsfondsbyggeriet "Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg", der samler Frede riksberg og Bispebjerg Hospital og udvider og nybygger faciliteterne til psykiatrien på Bispebjerg.


Læs mere om projektet her​


Ny Psykiatri Hvido​​vre

Byggeriet i Hvidovre forløber i fire etaper og involverer både ombygning og tilbygninger.


Læs mere om projektet her

Ny Retspsyki​​atri Sct. Hans

Kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans tog sin begyndelse med Hospitals- og Psykiatriplan 2020's visioner om at udvide den specialiserede, retspsykiatriske behandling på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Læs mere om projektet her​​


Øvrige pr​ojekter

Region Hovedstadens Psykiatri bygger mange steder i regionen de kommende år, og store såvel som mindre projekter er med til at sikre forandring og fornyelse for patienterne på mange af vores psykiatriske centre. 

Det kan du læse mere om her

Redaktør