De fysiske rammer

​Selv om Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, er det kendetegnende for os, at arbejdspladsen er spredt ud på mange forskellige matrikler i regionen. Lige fra Bornholm til Helsingør. Der er 9 centre i alt: 8 i voksenpsykiatri og 1 i Børne- og Ungdomspsykiatri.