Behandling

​Behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri bygger på værdierne respekt, faglighed, ansvar og udvikling. Patienten er i centrum for al undersøgelse og behandling i psykiatrien. Derfor er patienter og pårørende så vidt muligt med til i samarbejde med personalet at tilrettelægge behandlingsforløbet.

I Region Hovedstadens Psykiatri diagnosticerer, behandler og forebygger vi psykiske sygdomme hos mennesker i alle aldre.

Læs mere indgående om behandlingen i psykiatrien her​.

Nedbringe​​lse af tvang

Du har måske allerede hørt om, at vi i Region Hovedstadens Psykiatri arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder med særligt fokus på bæltefikseringer?

Der er udarbejdet en handleplan, som beskriver 25 indsatområder, der skal være med til at nedbringe antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Indsatsområderne iværksættes dels som fælles, tværgående initiativer, dels som selvstændige initiativer på de enkelte centre. 

Læs meget mere om initiativerne i handleplanen, som du kan hente som pdf her. ​

Som hovedregel skal behandlingen ske med patientens samtykke, men d​er kan være særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende tvang i forbindelse med patientens indlæggelse. Anvendelsen af tvang kan fx være nødvendig i situationer, hvor patienten er til fare for sig selv eller andre.

Psykiat​riloven: Der findes nogle generelle, lovmæssige principper om anvendelse​n af tvang, hvor grundta​nken er, at tvang skal begrænses mest muligt.

Du kan også læse meget mere om nedbringelse af tvang her og helt konkret, kan du se, hvordan Psykiatrisk Center Ballerup arbejder med Projekt Bæltefrit Center her.

Sammenhængende patientforløb

Sammenhængene forløb er et nøgleord i forbindelse med behandlingen. Det kræver sammenhæng både internt i psykiatrien og i samarbejdet mellem sektorerne. På en stor del af det ambulante område har vi i løbet af de sidste år udviklet og implementeret pakkeforløb. 

Det har bidraget til at reducere ventetiderne og har sikret, at der er en langt bredere vifte af tilbud. Udbygningen er sket ved a​t etablere mange forskellige nye typer ambulante tilbud. 

PsykInfo giver information om psykiske lidelser og skaber overblik i behandlingssystemet

Som nyansat bør du kende til PsykInfo, som er et informationscenter, der kan  svare på spørgsmål om psykisk sygdom, f.eks. symptomer, årsager og behandling. PsykInfo tilbyder telefonisk eller personlig anonym rådgivning til f.eks. pårørende, der kan stå i en svær og ukendt situat ion.  De hjælper også med at skabe overblik i et ofte indviklet behandlingssystem og de mange tilbud. Alle, der henvender sig får viden til at komme videre. PsykInfo har dog ikke behandling eller længere samtaleforløb. 


Redaktør