Dialog og samarbejde

Dialog og samarbejde er nøgleord i Region Hovedstadens Psykiatri. For at sikre at medarbejderne høres og har medindflydelse på store og små beslutninger, har Region Hovedstaden vedtaget en regional MED-aftale​.

Som medarbejder i RHP bliver du altså en del af en såkaldt MED-organisation, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter samarbejder om opgaver i forbindelse med arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Niveauerne i regionens MED-organisation ser sådan ud:

  • Niveau 1: Region H MED-udvalg, der dækker hele regionen 
  • Niveau 2: Virksomheds-MED-udvalg på hver af de 15 virksomheder i regionen - herunder Psykiatrien 
  • Niveau 3: Lokale MED-udvalg, der dækker det lokale niveau på for eksempel et psykiatrisk center
  • Niveau 4: Eventuelle underniveauer til det lokale niveau.


I Region Hovedstadens Psykiatri hedder vores virksomheds-MED-udvalg i daglig tale "VMU". Udvalget holder ca. ti møder om året og består af 11 ledelses-repræsentanter og 14 medarbejderrepræsentanter, heraf to arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejds​​​miljø

Samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet er i Region Hovedstaden forankret i MED-strukturen. MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne har en særlig rolle i arbejdsmiljøarbejdet, men alle ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet. 

Læs mere om arbejdsmiljøarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri her​.

De 6​ mødefora

For at styrke vores evne til at skabe forbedringer for patienten og øge dialog og involvering, blev der i 2015 etableret 6 mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri inden for forskellige temaer. Det særlige ved disse fora er, at der i alle fora deltager to brugerrepræsentanter.

Hvis du er interesseret i at vide mere om de 6 fora, kan du finde information her​.


Redaktør