Fokus, forbedring og forenkling

​Som ny medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri er det vigtigt at kende til vores strategiske fundament. Siden 2013 har vi arbejdet systematisk med at skabe værdi for patienten og med at forenkle vores arbejdsgange. Det har vi gjo​rt ved konstant at have fokus på, hvordan vi kan forbedre os.

​3-årsplanen

Vi fortsætter i samme spor i form af Fokus, Forenkling og Forbedring  i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 - En Implementeringsplan , som er implementering af Region Hovedstadens fælles strategi Fokus & Forenkling suppleret med vores egne strategiske indsatsområder. Planen består af en række målsætninger og gælder til og med 2018.

Læs hele planen her og bliv klogere på de målsætninger, vi styrer efter i perioden 201​6-2018 i Region Hovedstade​ns Psykiatri .

Planen er bygget op omkring vores strategiske pejlemærke, som du helt sikkert vil støde på inden for den første tid: V'et med de 4 dimensioner (Patientens ønsker og behov, Kvalitet i behandlingen, Effektive arbejdsgange, Kompetente medarbejdere). ​
Forbedringskultur​

Den overordnede målsætning i Region Hovedstadens Psykiatri er, at flere patienter skal behandles bedre.

Du vil som ny medarbejder hurtigt opdage, at vi konstant arbejder på at udvikle en forbedringskultur, hvor alle arbejder med løbend​e at forbedre behandlingen og samarbejder om fælles mål. 

At være et hospital med en forbedringskultur indebærer, at det er en naturlig del af arbejdet at engagere sig i løbende, systematiske forbedringer af processer og kvalitet. Forbedringer, som skaber øget værdi for patienterne. 

Helt konkret, arbejder vi med lean som metode til at skabe løbende forbedringer, til gavn for patienterne og for at skabe en god og stabil drift. Begge dele gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og patienter. 

Mange steder i Region Hovedstadens Psykiatri holdes der ugentlige målstyringsmøder - også kaldet "tavlemøder". På tavlen gennemgås de forskellige forbedringstiltag, og lederen afklarer sammen med medarbejderne – og nogle steder også patienterne – hvordan og hvornår de forskellige målsætninger skal nås.

Forbedringsk​u​ltur: Bliv klogere på, hvordan vi arbejder mere konkret med forbedringskultur i Region Hovedstadens Psykiatri.

​​​

Redaktør