Recovery

​​Recovery handler om processen frem mod dét, der udgør et godt og meningsfuldt liv for den enkelte. Det handler om håbet om at komme sig.

I Region Hovedstadens Psykiatri har vi et stort ansvar for at hjælpe patienterne med at fastholde det håb, så derfor skal vi arbejde med recovery for alle patienter. Patienten skal være i centrum for alt, hvad vi foretager os. De skal være med som beslutningstagere, også i forhold til de vanskelige områder. Vi skal som fagprofessionelle tilbyde patienten den nødvendige hjælp til at opstille og nå de individuelle mål, som er væsentlige for patienten i forhold til at få et godt liv.

Skolen for Recovery

Den 11. november 2015 åbnede Skolen for Recovery. Skolen for Recovery tilbyder kurser, der støtter og udvikler den enkelte kursist i at være ekspert i egen recovery-proces såvel som i recovery-orientering. Kurserne er målrettet patienter og pårørende men også personalet i RHP.  Sammen får alle undervisning i livet med psykisk sygdom samt at komme sig over eller leve bedst muligt med sygdommen.

Læs mere om recovery her​.

Redaktør